Verboden Khoelwah

7799

Vraag:

Heeft Khoelwah (het alleen zijn met een lid van het andere geslacht) alleen betrekking op het alleen zijn van een man en een vrouw in dezelfde kamer, ver van het zicht van de mensen? Of heeft het betrekking op elke situatie waarin een man alleen is met een vrouw, zelfs in het zicht van de mensen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De soorten Khoelwah die Haraam zijn hebben niet alleen betrekking op een man en een vrouw die zich alleen in een kamer bevinden waar niemand hen kan zien. Het omvat echter elke plaats waar zij alleen zijn en met elkaar kunnen praten. Zelf als anderen hen kunnen zien, maar niet kunnen horen. Het maakt niet uit of dit plaatsvindt in de openlucht, in een auto, op het dak van een huis of waar dan ook. Khoelwah is verboden omdat het de voorbode is van Zinaa (ontucht/overspel) en een middel is dat hiernaar leidt. Elk geval dat hierop lijkt valt onder dezelfde regelgeving als die van Khoelwah die plaatsvindt buiten het zicht van de mensen.

En Allah is de Bron van kracht.

Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 17, blz. 57)