Waarde bruidsschat nog niet bepaald

14701

Vraag:

Wat dient de echtgenoot te doen wanneer de huwelijksakte is afgesloten, zonder dat de waarde van de bruidsschat is bepaald?

Antwoord:

Wanneer de waarde van de bruidsschat niet is opgenomen in de akte en het huwelijk reeds geconsumeerd is, dient de vrouw datgene te krijgen wat haar “gelijke” krijgen. Hiermee wordt gedoeld op wat haar naasten en vrouwen van haar stand normaliter krijgen.

Sheikh Abdoel-Kariem al-Khoedayr