Wanneer de vrouw haar man haat

48544

Vraag:

Ik ben een gelovige echtgenote, maar ik verafschuw mijn echtgenoot om vele redenen. Hij weet hiervan, maar weigert van mij te scheiden. Ik weiger vaak geslachtsgemeenschap met hem te hebben. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Allereerst is het niet toegestaan voor een vrouw om de scheiding van haar echtgenoot te vragen zonder enige reden. Als er echter een reden is, bijvoorbeeld wanneer hij haar tekort doet in haar rechten of haar anderszins onrecht heeft aangedaan, dan is er niets op tegen om de scheiding van hem te vragen.

Thawbaan verhaalt dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Elke vrouw die haar echtgenoot zonder legitieme reden om een scheiding vraagt, zal worden onthouden van het ruiken van de geur van het Paradijs.”

(Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en Ibnoe Maadjah)

Als de man de echtgenote geen tekort heeft gedaan in haar rechten en haar geen onrecht heeft aangedaan, maar desondanks de echtgenote haar man toch erg verafschuwt waardoor zij niet met hem kan leven en hem zijn rechten niet kan geven, dan dienen zij te proberen om tot een verzoening te komen. Als deze pogingen niet gelukt zijn en het leven bij hen tot een gesloten deur leidt, dan heeft Allah voor hen een uitweg gemaakt genaamd: al-Khoelc. De echtgenote dient dan haar volledige bruidsschat – die de echtgenoot aan haar had gegeven – terug te geven. De man wordt dan bevolen om dit te accepteren en van haar te scheiden.

Ibn cAbbaas overlevert dat de vrouw van Thaabit ibnoe Qays naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei: “O Boodschapper, ik heb niets tegen Thaabit ibnoe Qays als het aankomt op zijn geloof of gedrag, maar ik ben bang dat ik daden van Koefr (ongeloof) zal begaan, terwijl ik moslim ben.” De Profeet zei: “Zul je hem zijn palmgaard terug geven (wat hij als bruidsschat gaf)?Zij zei: “Ja.” De Boodschapper van Allah zei (tegen Thaabit ibnoe Qays): “Neem je palmgaard terug en scheid van haar.”

(Ibnoe Maadjah)

Wat haar ertoe dreef om de scheiding aan te vragen, was de haat die ze ten opzichte van hem had. Haar woorden waarin zij zegt: “…Ik ben bang dat ikdaden van Koefr (ongeloof) zal begaan”, betekent; Koefr ul-cAshier (de echtgenoot niet gehoorzaam zijn en zo in zondes vervallen). Zij was bang dat zij hem tekort zou doen in zijn rechten en dat zij datgene niet zou doen die Allah haar verplicht heeft gesteld, zoals het gehoorzamen van de echtgenoot en goede omgang met hem hebben.

Ten tweede willen wij jou erop wijzen dat als je geen geldige reden hebt om de scheiding aan te vragen, je een grote zonde begaat wanneer je ervoor kiest het bed niet met hem te delen en hem dit ontneemt. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als een vrouw de nacht doorbrengt buiten het bed van haar echtgenoot, vervloeken de Engelen haar tot in de morgen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Tevens wijzen wij jou erop om rechtschapen mensen van jouw familie en die van hem te vragen om jouw echtgenoot te adviseren om van jou op een goede manier te scheiden.

Ten derde adviseren wij de echtgenoot om zijn echtgenote niet tegen te houden wanneer zij schade ondervindt door bij hem te blijven. Als hij wil dat zij met hem blijft en weigert van haar te scheiden, dan dient hij haar goed te behandelen en datgene weg te nemen wat er toe leidt dat zij op hem afknapt. Indien dit niet mogelijk is, dan dient hij van haar te scheiden of haar al-Khoelc te laten aanvragen. Tevens dient men geen aanleiding te zijn voor de echtgenote om in zondes te vervallen door weerspannigheid en ongehoorzaamheid te bieden.

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawa werd gevraagd: “Een vrouw verafschuwt haar echtgenoot en heeft niets tegen zijn geloof en niets tegen zijn gedrag. Bovendien heeft zij de volledige bruidsschat aan hem teruggegeven. Wordt deze man verplicht om van haar te scheiden, ondanks dat hij bij haar wil blijven tegen haar wil in?”

De Commissie antwoordde: “Als de vrouw haar echtgenoot verafschuwt en bang is dat zij de Wetten van Allah hierdoor niet na kan komen, dan is het toegestaan voor haar om al-Khoelc aan te vragen. Zij dient dan haar bruidsschat terug te geven en hij dient van haar te scheiden. Het bewijs hiervoor is de overlevering van de vrouw van Thaabit ibnoe Qays. Indien zich er alsnog onenigheid tussen hen bevindt, dan dient dit terug gevoerd te worden naar een Islamitische rechter die dit zal oplossen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 19, blz. 411)

Wij vragen Allah om de situaties van de moslims te verbeteren.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com