Wat is het oordeel over contacten voor het huwelijk?

17168

Vraag:

Wat is het oordeel over contacten voor het huwelijk?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, Mohammed.

Wanneer dit gebeurt voor de huwelijksnacht maar na de trouwakte, dan is hier niets op tegen, want door middel van de trouwakte is zij zijn vrouw geworden, ook al hebben de huwelijkse ceremonieën zich nog niet voorgedaan. Wanneer dit echter plaatsvindt voor de trouwakte tijdens de verlovingsperiode of daarvoor; dit is haraam en dus niet toegestaan.

Het is een persoon niet toegestaan om te genieten van een Adjanbiyyah (een vrouw die vreemd voor hem is en met wie hij kan huwen), hetzij door middel van gesprekken, blikken of door zich alleen met haar terug te trekken in een gesloten ruimte waar zij ongestoord hun gang kunnen gaan. Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het is niet toegestaan voor een man om zich terug te trekken met een vrouw in een gesloten ruimte, behalve met een mahram en een vrouw mag niet reizen, behalve met een mahram.”

Samenvattend: als deze contacten plaatsvinden na de trouwakte dan is hier niets op tegen. Is daarentegen sprake van contact vóór de trouwakte, ongeacht of dit gebeurt na het huwelijksaanzoek en de acceptatie hiervan, dan is dit niet toegestaan, Dit is haraam voor hem, omdat zij nog steeds een adjnabiyyah voor hem is zolang er geen huwelijksakte is opgesteld.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien