Zij is ongelukkig in haar huwelijk

49945

Vraag:

Ik ben een aantal jaren getrouwd. Hiervan heb ik slechts de eerste drie maanden met mijn man samen geleefd. Hierna zijn wij van elkaar vervreemd geraakt. Gedurende deze periode hebben wij slecht met elkaar gecommuniceerd en leefden we na wederzijdse instemming ieder in een ander land. We spreken beiden verschillende talen ondanks dat we uit hetzelfde land komen en onze communicatie is erg slecht.

Ik ben met hem getrouwd, omdat ik dacht dat hij een vrome man was door zijn goede opvoeding en familie. Ik heb het echter helemaal verkeerd gezien. Hij stelt altijd zijn gebeden uit, zelfs al hoort hij de oproep tot het gebed. Het kost mij heel veel moeite om hem wakker te krijgen voor het gebed. Steeds weer komt hij met belachelijke excuses voor het niet opstaan. Zoals dat ik hem niet aardig genoeg wakker maak.

Nu zit ik vast in een huwelijk waarin ik mij verstikt voel. Ik doe mijn best om een goede echtgenote te zijn. Maar ik voel mij ongewenst en ongeliefd. Hij maakt mij onzeker met alles wat ik doe, aangezien niets goed genoeg is. Ik voel me geen mens, laat staan een vrouw. Alleen Allah weet hoe ik mijn hele leven heb geleefd. Ik ben misbruikt en heb emotionele angsten sinds jonge leeftijd. Dit heeft tot problemen geleid met vertrouwen en sociale kwesties. Geestelijk kan ik het niet meer aan. Ik weet dat dit een test is van Allah, maar het doet erg veel pijn. Ik dacht dat het huwelijk mij zou helpen om dichter tot Allah te komen. Echter is dit niet gebeurd. Ik heb niets. Geen baan, vrienden of religieuze gemeenschap en leef slechts van dag tot dag in onzekerheid. Ik wil niet naar de Hel en ik voel dat dit huwelijk mijn religie meer achteruit heeft doen gaan dan voorheen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste, is het duidelijk uit de vraagstelling af te leiden dat jouw belaste verleden jouw leven nog steeds in zijn grip heeft. Je noemt de emotionele angsten waar jij al jaren mee kampt. En het lijkt alsof jij aan het wachten was op jouw man om alle pijn van het verleden voor jou weg te nemen. Het frustreerde jou toen dit niet gebeurde. Dit heeft jouw gevoel van niet geliefd zijn versterkt. En dit is het hoofdprobleem.

Je zou verwachten dat jij de belangrijkste lessen van het leven in het verleden al geleerd hebt. Namelijk dat men niet moet vertrouwen op mensen om geluk te verkrijgen. En dat je een sociaal netwerk opbouwt op basis van normen en waarden en niet op basis van emoties en gevoelens of een gebrek en behoefte hieraan. Als je bijvoorbeeld bevriend raakt met een vrouw en vriendschap met haar sluit en vriendelijk tegen haar bent, doe je dit omdat Allah houdt van degenen die vriendelijk zijn en omdat oprechtheid één van de goede waarden zijn die een persoon in status kan doen verheffen bij Allah.

Deze vriendschap dien je niet aan te gaan omdat je deze persoon nodig hebt of omdat je verwacht dat hij veel liefde en vriendelijkheid zal geven in ruil voor jouw vriendschap. Dit is niet de basis waarop een moslim contact dient te maken met mensen. Men moet dit juist doen omdat Allah ervan houdt dat men onder de mensen leeft. Niet om genade, liefde en zorg van iemand anders dan Allah alleen te verwachten.

We begrijpen dat men van nature liefde en vriendelijkheid verwacht van elkaar. Vooral van degene aan wie jij zelf liefde en vriendelijkheid hebt getoond. Maar deze verwachting dient gebouwd te zijn op kracht en vertrouwen en niet op zwakheid en wantrouwen. Of dat je ervanuit gaat dat de liefde en compassie tussen mensen wankel is en dat het uitwisselen van oprechte emoties met de meest nabije mensen ook mislukken. Je dient gewend te raken aan de waarden van vriendelijkheid en opoffering, en met de mensen omgaan op basis van vriendelijkheid omwille van Allah. Je dient je te herinneren dat Hij je altijd ziet in de omgang met anderen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wij voeden jullie slechts omwille van het Gezicht van Allah. Wij willen geen beloning en geen dank van jullie. Waarlijk, wij vrezen van onze Heer een Dag die betrokken gezichten teweeg zal brengen en zwaar zal zijn.”

(Soerat al-Insaan: 9-10)

Ten tweede is het niet of te laat verrichten van de gebeden door jouw man zijn zonde en niet de jouwe. Hij is ongehoorzaam, niet jij. Wij wijzen jou hierop omdat we de indruk kregen (uit jouw vraag) dat jij voelt dat Allah jou ter verantwoording zal roepen voor zijn tekortkomingen. Dit is niet correct. Het enige dat jij kunt doen, is hem op het goede tijdstip te adviseren met vriendelijke woorden. Alle lof zij Allah als hij zichzelf verbetert. Zo niet, dan adviseren wij jou niet om de banden met hem te verbreken wegens zijn zonden of tekortkomingen. De manier hoe de mens is en tegenwoordig leeft, vraagt van ons een realistische blik. Wij dienen steeds op zoek te gaan naar het beste in de persoon en dan het volgende beste, om zo te kiezen voor het meest geschikte en dan het volgende meeste geschikte van wat het leven ons te bieden heeft (m.a.w. we zullen bereid moeten zijn om soms te compenseren).

Je moet ook begrijpen dat de gebrekkige communicatie en de lange tijdsduur dat jullie elkaar niet zien de oorzaken zijn voor wat jij voelt. Vooral omdat de scheiding in een heel vroeg stadium begon; drie maanden na de huwelijksvoltrekking. Zulke scheidingen zorgen ervoor dat de relatie 'koud' wordt en de aantrekkingskracht tussen beiden vermindert. Zo hebben ook misstanden, negatieve gedachtes en veel insinuerende influisteringen hetzelfde effect. Los van de fysieke veranderingen die in het begin van het huwelijk eventueel plaats hebben gevonden. Dit zorgt allemaal dat het gevoel van leed en verdriet vermeerdert.

De remedie hiervoor is te beginnen met het waarderen van de zegeningen waar Allah jou mee heeft begunstigd, beginnende bij het huwelijk. En je te realiseren dat het huwelijk onvermijdelijk samengaat met problemen en dat het perfecte geluk alleen in het Hiernamaals is te vinden. In deze wereld dienen we te zoeken naar het relatieve geluk binnen het kader van het streven naar het Welbehagen van Allah. En we dienen ons te focussen op datgene wat we leuk vinden om te doen en van voordeel is voor ons, onze maatschappijen en onze Oemmah.

Dit vereist van jou dat je opnieuw begint met het communiceren met jouw man, het verleden achter je laat en vervelende moeilijkheden verdraagt die je wellicht met hem zult meemaken. Je moet proberen initiatief te nemen om vriendelijk en zacht te zijn, zijn fouten over het hoofd te zien en hem te vergeven. Probeer samen met hem een oplossing te vinden voor het gescheiden leven van elkaar. Wanneer men lang uit elkaar is, zorgt dit voor allerlei psychische problemen tussen de echtgenoten. Je hebt geen keuze dan te zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Of hij dient bij jou terug te komen in het land waarin jullie getrouwd zijn, of jij dient te verhuizen naar hem. Jullie dienen beiden te kijken naar wat gemakkelijk is voor jullie en wat het meest geschikt is voor beide partijen.

Hoe meer initiatief jij toont en jouw wens uit om samen te zijn, vriendelijkheid toont en ijverig bent om je bij jouw man te vervoegen, hoe gemakkelijker je dit kunt en hoe effectiever je wordt in het herstellen van jullie relatie en jij je man kunt helpen bij het ontdoen van negatieve gevoelens en je hem kunt stimuleren om opnieuw met jou te beginnen. En wie weet. Wellicht zal Allah iets laten gebeuren en wellicht zal Hij jou op de beste manier verzoenen met jouw man. Wellicht zal Allah hem leiden en zal hij meer toegewijd zijn aan zijn religie en een beter mens worden. Doe dus heel erg je best en verricht niet minder inspanningen om dit te bereiken.

Je dient jezelf tegelijkertijd te trainen om geduldig te zijn, dit te oefenen en je tijd te besteden aan daden die jou van voordeel kunnen zijn. En dit zijn er vele! Ontwikkel jezelf en jouw vaardigheden, vooral als jij in een land woont waarin vele mogelijkheden zijn om te leren, trainen en het aanmeten van nieuwe vaardigheden. Of waar je vrijwilligerswerk kunt verrichten bij liefdadigheidsorganisaties, waar rechtschapen vrouwen bij elkaar komen of islamitische centra die geleid worden door betrouwbare mensen.

Schiet dus niet tekort in het opvullen van ieder moment met iets goeds, en hierna – als Allah wil – zal je een goede uitkomst verkrijgen. Dit zal een positieve invloed hebben op al jouw sociale relaties en de relatie met jouw man, waar je voor moet zorgen. Probeer ook alle negatieve onrechtvaardige gedachten, die jij noemde in je vraag, te overwinnen. We vragen Allah om ons en jou te leiden, en dit voldoende voor ons te laten zijn en ons te beschermen van alle ziektes.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com