Zijn vrouw ging voor het huwelijk met iemand uit

15474

Vraag:

Eén van mijn vrienden is een aantal maanden geleden getrouwd met een mooie vrouw. Mijn vriend dacht dat zijn vrouw voor het huwelijk religieus was en nooit in haar leven met een jongen is uit geweest. Hij dacht dat zijn vrouw nooit iets slechts had gedaan. Hij hield echt veel van haar. Maar na een aantal maanden kwam hij erachter dat zijn vrouw met iemand is uitgegaan en een vriend had voor het huwelijk. Mijn vriend is hierdoor erg ontdaan.

Hij hield echt van zijn vrouw en had dit nooit van haar gedacht. Hij houdt niet meer van haar. Hij wilt een vrouw die nooit met een ander was uitgegaan of een vriend heeft had. Hij weet niet wat te doen. Hij is van plan te scheiden. Toen hij mij om advies vroeg, kon ik hem niets adviseren. Ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Kunt u mij alstublieft vertellen wat ik hem kan zeggen? Wat dient hij nu te doen? Moet hij van haar scheiden of haar verleden vergeten? Wat zegt de Islam over deze situatie?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als deze vrouw haar leven heeft gebeterd, berouw heeft getoond tegenover Allah, verboden zaken en het uitgaan met mannen heeft opgegeven en er geen reden meer is om achterdochtig tegenover haar te zijn, dan is ons advies dat jouw vriend bij haar moet blijven en haar fouten uit het verleden moet verbergen. Wie de fouten van een moslim bedekt; Allah zal zijn fouten in deze wereld en het Hiernamaals bedekken.

Allah is Vergevensgezind en Genadevol. Hij vergeeft en accepteert het berouw van degene die zich berouwvol tot Hem wendt. Daarom dienen wij vergevensgezind te zijn en degene die berouw toont te behandelen zoals hij nu is en hem helpen berouwvol te zijn. Degene die berouw toont is als degene die nooit heeft gezondigd.

Als de echtgenoot de fouten uit het verleden van zijn echtgenote verbergt en haar goed behandelt, dan zal dit van enorm voordeel zijn in het helpen van deze vrouw om zich vast te klampen aan het rechte Pad en haar aan te moedigen een leven van puurheid en kuisheid te leiden. Haar echtgenoot zal ook een grootse beloning ontvangen voor het bedekken van haar fouten, het kuis houden van haar, het helpen van haar om het slechte te vermijden en op het rechte Pad te blijven en onder zijn zorg te leven in een pure sfeer in de echtelijke woning.

Als deze vrouw nog steeds volhardt in kwaad, het uitgaan met mannen en verboden daden verricht en geen berouw toont ondanks hiertoe geadviseerd te zijn, dan adviseren wij om niet bij haar te blijven. Laat hij van haar afkomen en Allah zal hem voorzien van een andere vrouw.

Als zij berouw toont, maar hij niet kan dragen wat zij in het verleden heeft gedaan en hij gekweld blijft door slechte gedachten die hem slapeloze nachten bezorgen en hij vreest dat als hij bij haar blijft hij haar onrecht aandoet ook al heeft zij berouw getoond, dan kan hij van haar scheiden om zichzelf gemoedsrust te geven en onrecht te voorkomen.

Maar hij dient nog eens naar de zaak te kijken en lang en goed na te denken over het advies dat we hier hebben gegeven. Laat hij ook aan zichzelf denken. Wellicht heeft hij zelf fouten begaan in het verleden of zal hij dit in de toekomst doen.

We vragen Allah hem de goede beslissing te laten nemen en hem te leiden naar de beste weg. Allah is de Bron van kracht en de Gids naar het Rechte Pad.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid