|
04:10
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:10
Middel 6
05:55
Middel 5
13:57
Middel 2
18:03
Middel 4
21:43
Middel 3
23:28
Alle gebedstijden
Ik scheid van je als ik blijf roken

Vraag:

Een roker heeft
tegen zijn vrouw gezegd: “Als ik rook, dan ben je van mij gescheiden.”
Vervolgens heeft hij de verleiding niet kunnen weerstaan en greep hij
naar een sigaret. Wat is het oordeel hierover?

Vraag ontvangen op:
10 juni 2007

Antwoord:

Alle lof zij Allah
en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Deze man dient
slechts te komen met ‘Kaffaarat ul-Yamien’ (boetedoening voor het
verbreken van een eed). Hij dient tien behoeftige mensen te voeden. Dit
omdat zijn gedane uitspraak slechts bedoeld was als bevestiging van het
stoppen met roken. Zijn bedoeling was daarentegen niet het scheiden van
zijn vrouw. Vandaar dat wij zeggen: “Aangezien jij deze uitspraak hebt
gedaan ter bevestiging van jouw voornemen te stoppen met roken, maar jij
je hier niet aan kon houden, dient hij alleen te komen met ‘Kaffaarat
ul-Yamien’.”

Sheich Mohammed
ibnoe Saalih al-cOethaymien

Liqaa’aat Ba bul-Maftoeh, blz. 82