Chatrooms en discussiefora

7715

Vraag:

Wat is de regelgeving betreffende het bezoeken van chatrooms en andere discussiefora? Ik kom daar alleen voor het plezier en om de onderwerpen die besproken worden te volgen. U kunt zich vast wel voorstellen wat voor slechts zich daar allemaal afspeelt. Kunt u mij hierover adviseren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah,

Een van de zaken die een moslim dient te doen is zichzelf disciplineren en proberen de beste houding en etiquette aan te nemen. Dit vereist een groot streven tegen de slechte begeerten en vergt veel geduld. Het belangrijkste dat hierbij kan helpen is het vermijden van plaatsen waar het kwaad zich bevindt of plaatsen die zouden kunnen leiden tot iemands ondergang.

Specialisten op gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn het er unaniem over eens dat de mens van nature zwak is en neigt naar het kwade. Het zijn de geest en het verstand die iemands houding en neigingen onder controle houden en zijn energie leiden. Dus op het moment dat het verstand iemands begeerten niet bedwingt, dan zal hij al snel merken dat er geen middelen meer zijn om terug te keren naar het pad van de verlossing.

Hetzelfde geldt voor bijeenkomsten van vrijetijdsbesteding en amusement. Ze zijn altijd (zoals zij overkomen op het internet) al een verspilling van energie en talent geweest. Daar waar de volgelingen van valsheid zich verzamelen, en doelloos en onsuccesvol zijn in hun levens. Zij verspillen hun tijd en hun levens, terwijl dat het meest waardevolle is wat zij bezitten. Ze vullen hun dagen met het uitwisselen van roddels, verspillen veel tijd en bereiken niets van hun wereldse of religieuze belangen.

Wanneer iemand beschikt over vrije tijd, dan is dat een gezegende gunst waar Allah hem mee heeft geëerd. En op het moment dat iemand daarover beschikt, dan kan hij niet anders doen dan op zoek te gaan naar de beste daden waarmee hij zijn tijd kan vullen. Vandaar dat we zien dat de metgezellen de Profeet (vrede zij met hem) in vele overleveringen vroegen naar de beste daden waarmee ze een hogere status konden bereiken bij Allah. En hij (vrede zij met hem) beantwoordde hen en zei: “Er zijn twee zegeningen waar de mensen geen goed gebruik van maken: goede gezondheid en vrije tijd.”

(al-Boekhaarie)

Ibn ul-Qayyim al-Djawziyyah zei, sprekend over spijt aangaande de tijd: “Spijt voor verspilde tijd zou intens moeten zijn, voordat de tijd spoedig voorbij gaat en het moeilijk is om in te halen wat je hebt gemist. Tijd voor de aanbidder is tijd om aanbidding uit te voeren en het reciteren van de Awraad. Voor de toegewijde moslim is het tijd om zich te wenden naar Allah en zich te focussen op Hem met heel zijn hart. Tijd is het meest geliefde bij hem. En hij zou zich bedroefd voelen wanneer de tijd verstrijkt, zonder dat hij datgene gedaan heeft wat hij werkelijk had moeten doen. Als hij tijd onbenut laat, kan hij dat nooit meer inhalen, want de tijd die volgt heeft haar eigen plichten. Dus als hij tijd mist, is er geen manier om deze terug te halen.”

(Madaaridj us-Saalikien, boekdeel 3, blz. 49)

De belangrijkste dingen die jou zullen helpen bij het goed benutten van je tijd, is het vermijden van nutteloze bijeenkomsten, je te onthouden van teveel gepraat en door weg te blijven van luie en inactieve mensen. Wanneer jij je bevindt onder de hard strevenden, intelligente en slimme mensen die zich bewust zijn van de tijd, dan zal dit ook helpen. Zo ook wanneer je bent met degenen die zich verdiepen in het lezen, met als doel het vergroten van hun kennis.

De wijze man is degene die geleid is om zijn tijd te vullen met nuttige, gunstige en goede daden. Zo zal hij vooruitgaan en stijgen in status. Je zult hem altijd op zoek zien gaan naar kennis, het schrijven van lessen, het leren van vaardigheden en het bezoeken van naasten of zieken. Hij zal iemand adviseren die afgedwaald is of de kost gaan verdienen, zodat hij dat kan besteden aan degenen die van hem afhankelijk zijn en hen behoedt voor het vragen aan de mensen.

cOmar ibn ul-Khattaab zei: “Ik zou het verafschuwen om iemand van jullie inactief te zien en niets onderneemt om zichzelf te helpen in deze wereld of het Hiernamaals.”

(Geciteerd door Aboe cOebayd al-Qaasim ibn us-Salaam, al-Amthaal, 48)

De moslim heeft geen tijd om te kijken of te luisteren naar zondige zaken. Deze gesprekken bevatten zaken die tegen de Shariecah ingaan, zoals immoreel gepraat en slecht gedrag. Is het binnentreden van deze vervuilde plaatsen dan iets wat een moslim ten goede zal komen of iets waar hij naar zou moeten zoeken in zijn leven?

Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Streef ernaar om datgene te doen wat in jouw voordeel zal zijn en zoek de hulp van Allah.”

(Moeslim)

Wanneer Allah jou op de Dag des Oordeels zal vragen naar deze tijd die je hebt verspild aan nutteloos gepraat, geschrijf en gesprekken over zaken die van geen enkel voordeel zijn, wat zal jouw antwoord dan zijn?

Er is overgeleverd dat Aboe Barzah al-Aslamie zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De voeten van een persoon zullen niet bewegen op de Dag des Oordeels, totdat hij is ondervraagd over zijn leven en hoe hij dit benut heeft, zijn kennis en wat hij hiermee gedaan heeft, zijn rijkdom en hoe hij dit verkregen en besteed heeft en zijn lichaam (gezondheid) en hoe hij dit gebruikt heeft.”

(at-Tirmidhie, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Tenslotte moet je rekening houden met het volgende: Deze chatrooms hebben het moraal van vele mensen aangetast. Zij hebben breuken veroorzaakt tussen geliefden, mannen zijn daardoor gescheiden van hun vrouwen en vrouwen hebben hun eer daardoor verloren. Degenen die zwak zijn in het geloof en gebrek aan kennis hebben, zijn misleid door de bedrieglijke argumenten en mythes ervan. Wanneer een moslim hoort van een omgeving die gevuld is met Fitnah en zonden, zou hij de betrokkenen openlijk moeten bekritiseren en ernaar streven hen terecht te wijzen, wanneer hij daartoe in staat is. Anders zou hij weg moeten blijven van dergelijke omgevingen, om niet te worden misleid door te denken dat zijn geloof sterk is of dat hij weet wat deze omgevingen werkelijk zijn.

Pas er dus voor op dat jij je overgeeft aan de chatrooms op het internet en bescherm jezelf tegen onzedelijkheid en het kwaad dat het bevat. Deze mensen zijn namelijk bijeengekomen voor een zaak die weinig voordeel brengt en veel schade veroorzaakt. Zij zijn van geen enkel voordeel in deze wereld en brengen geen verlossing in het Hiernamaals.

Als je vindt dat je wordt getrokken in deze Fitnah en zonden, zoals het spreken met vrouwen zonder noodzaak en teveel praten tegen alle anderen, realiseer je dan dat je in groot gevaar bent. En we hopen dat jij jezelf ervan behoedt en je verzet tegen de valkuilen van de Shaytaan.

En Allah weet het best.

islamqa.com