De Salaam teruggeven als breed publiek

5911

Vraag:

Als iemand in een krant, tijdschrift of zijn boek ‘as-Salaamoe calaikoem wa Rahmatoellaahi wa Barakatoeh’ schrijft of als een presentator dit op radio of televisie zegt, dient de luisteraar dat terug te groeten, gezien de verplichting van het teruggroeten?

Antwoord:

Het teruggroeten is in dit geval een gemeenschappelijke verplichting, omdat een groot publiek wordt begroet. Dus het is voldoende als een aantal van hen teruggroet. Het verdient echter wel de voorkeur om de vredesgroet te beantwoorden, vanwege de bewijzen hierover die algemeen van aard zijn.

Sheikh Ibn Baaz (Madjmoec ul-Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 9, blz. 396)