De vruchten van het chatten

14428

Vraag:

Alle lof zij Allah, Die mij heeft geleid, maar wel op een bijzondere wijze. Degene die mij heeft geleid is tevens de bron van mijn zorg. Zij was gedoemd, zoals gebruikelijk onder jongeren, mij de ondergang in te jagen. Zij was een vrouw die van mij hield, maar het betrof hier een verboden liefde. Ik heb haar leren kennen via het Internet, en ik vraag Allah mij daarvoor te vergeven. Op dit moment adviseert zij mij. Ik ben bang dat, wanneer ik haar verlaat, zij zichzelf iets aan zal doen. Daarnaast ben ik ook bang dat wanneer zij gaat trouwen en er problemen tussen haar en haar echtgenoot ontstaan, zij gaat zeggen: ‘Hij (refererend naar mij) is beter dan jou, was ik maar met hem getrouwd in plaats van met jou’. Ik heb vaak geprobeerd haar te verlaten, maar dit lukt mij niet. Dit vanwege één ding: wij zijn verbonden met elkaar. Dit is de enige reden. Wij voelen elkaar aan en helpen elkander in rechtschapenheid en vroomheid jegens Allah. Zij gehoorzaamt mij in alles wat Allah, de Verhevene, behaagt. Ik wil met haar trouwen, maar ze is reeds verloofd met één van haar familieleden. Haar familie kan de gedachte aan een huwelijk met een vreemdeling niet verdragen. Mijn eenzaamheid groeit met mijn pogingen afstand van haar te nemen. De influisteringen van shaytaan nemen toe op momenten van eenzaamheid, waardoor de verleiding om naar haar terug te keren steeds meer groeit. Haar spreken werkt kalmerend omdat zij mij aan Allah doet gedenken. Alstublieft, help mij, moge Allah u begenadigen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Het is niet gepast voor jou om te twijfelen als het gaat om het verlaten van deze vrouw en uit haar buurt te blijven. Het mag duidelijk zijn dat shaytaan jullie daden schoonschijnend heeft gemaakt in jullie ogen, daar hij jullie reeds in verboden zaken heeft doen vervallen en jullie dit doet voorkomen als gehoorzaamheid aan en toenadering tot Allah.

De bewoordingen die jij in jouw vraag hanteert zijn hier een bewijs van, zo gebruik je: “Hij (de Verhevene) heeft mij geleid.”, “Ze adviseert mij.”, “Ze gehoorzaamt mij in hetgeen Allah behaagt.”, “We helpen elkander in rechtschapenheid en vroomheid jegens Allah.” en “Ze herinnert mij aan Allah.” Dit zijn allemaal weliswaar uitspraken uit de Islamitische wetgeving, maar de shaytaan is er klaarblijkelijk in geslaagd jullie blinde aanbidders van elkaar te maken gebruikmakende van deze Islamitische uitspraken.

Wij zijn er zeker van dat jij niet zou toestemmen wanneer één van jouw zussen of dochters zich zouden begeven in een dergelijke onbezonnen relatie, of wel soms? Waarom wens je dit dan wel voor de dochters van je medemensen? Of denk je dat wanneer jouw dochter met iets vergelijkbaars aan zou komen, namelijk het corresponderen met een niet- mahram (geoorloofde persoon om mee te huwen) terwijl ze reeds verloofd is met één van je familieleden, je dit gedrag zou goedkeuren als ze tegen jou zou zeggen: “Allah heeft deze jongeman middels mij geleid, ik herinner hem aan Allah, wij helpen elkander in rechtschapenheid en vroomheid jegens Allah en ik adviseer hem?”

Ik denk niet dat jij het leuk zou vinden wanneer jouw verloofde fanatieke correspondenties zou voeren met een jongeman, of dat een jongeman met haar zou corresponderen onder het mom van ‘adviseren’, ‘elkander helpen in rechtschapenheid en vroomheid jegens Allah’ etc.

Nee bij Allah, we denken dat geen enkele wijze persoon dit zou accepteren, dus wees niet misleid door de satan die je wandaden schoonschijnend doet lijken. Eindig deze relatie onmiddellijk en laat deze jongedame gaan. Het gaat jou niets aan wat zij wel of niet tegen haar man zou zeggen. Hier draag jij geen verantwoordelijkheid voor. Je bent namelijk in niets met haar verbonden. En wie weet, wellicht trouwt ze wel met een persoon die beter voor haar is dan jij.

Je zegt dat ze verloofd is. Weet je dan niet dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Laat niemand de hand vragen van een vrouw die reeds vergeven is aan zijn broeder.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Er is voor jou geen andere keus en het is niet toegestaan voor jou om haar hand te vragen. Laat staan dat je met haar contact onderhoud en met haar afspreekt, zonder dat haar familie hier überhaupt van op de hoogte is.

Vrees Allah, de Verhevene, en laat haar zonder aarzeling gaan. Neem geen contact meer met haar op en laat alles wat met haar te maken heeft met rust. Een vrouw die afspreekt met vreemde mannen, terwijl ze verloofd of getrouwd is, kan het huis of het opvoeden van haar kinderen niet toevertrouwd worden. Pas dus op dat Allah je niet straft middels je familie en kinderen. Vraag Allah om je te begeleiden en je te helpen. Geef dit op omwille van Allah en Hij zal datgene wat jij hebt opgegeven compenseren met iets beters.

Wij vragen Allah, de Verhevene, jou te doen slagen in datgene waarin goeds voor jou zit in dit wereldse en in het Hiernamaals.

Islamqa.com