Downloaden en verspreiden van lezingen

5483

Vraag:

Wat is het oordeel over degene die lezingen van het internet downloadt, deze kopieert en verdeelt om hiermee Dacwah te verspreiden? Hierdoor zullen meer mensen hiervan profijt ondervinden. Wordt dit beschouwd als een overtreding van de rechten van anderen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe is dat webmasters dit materiaal op hun websites plaatsen, zodat mensen ernaar luisteren en ervan profiteren. Sommigen bieden ook de mogelijkheid om te downloaden en op te nemen. Zodoende wordt dit gezien als toestemming om deze te kopiëren.

Op basis hiervan is er niets mis met het downloaden van deze lezingen, deze te kopiëren en te verspreiden. Sterker nog, dit is een baatvolle en goede daad. Het nodigt de mensen namelijk uit naar Allah en valt onder het elkaar helpen in goedheid. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie mensen naar leiding uitnodigt, hem komt dezelfde beloning toe als degenen die hem daarin volgen, zonder dat daarbij hun beloning wordt verminderd. En wie mensen naar dwaling uitnodigt, zal de last van de zonden dragen van degenen die hem volgen, zonder dat daarbij hun (eigen) last (van de zonde) in de geringste vorm wordt verminderd.”

(Moeslim)

Het is niet toegestaan om te proberen lezingen te downloaden van websites die dat niet toestaan. Dit is een overtreding van de rechten van de anderen die het hebben geschreven, samengesteld, uitgevonden, etc. (dit valt onder auteursrecht). Dit zijn rechten die beschermd zijn en vermeld staan in de verklaring die door de Islamitische Fiqh Raad is uitgegeven tijdens haar vijfde conferentie in Koeweit van 10 t/m 15 december 1988 (1 t/m 6 Djoemaadal-Awwal 1409 H.). Hierin staat:

–       Ten eerste: handelsnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken, geschriften en uitvindingen behoren allen tot het auteursrecht van hun eigenaren of auteurs, die in de moderne praktijk monetaire waarden (geldwaarden) hebben verkregen. Deze rechten worden gerespecteerd door de Shariecah en het is niet toegestaan om ze te schenden. Auteursrecht van auteurs en uitvinders wordt in de Islam beschermd.

–       …

–       Ten derde: de eigenaar van deze rechten heeft het recht om ze te gebruiken en niemand mag ze schenden.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com