Foto’s hebben in huis

75126

Vraag:

Is het noodzakelijk om foto’s in een fotoalbum te bewaren? Dit zodat de Engelen niet worden weerhouden om het huis binnen te komen. En weerhouden de foto’s die in een kist of doos zijn opgeborgen de Engelen om een huis te betreden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst; het verspreiden van boeken en tijdschriften met afbeeldingen en foto’s, is een zaak die vandaag de dag wijdverspreid is. Het is daarom voor een moslim niet noodzakelijk om dit continu te verstoppen of weg te leggen, omdat dit een grote last kan zijn.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan as-Sacdie (moge Allah hem begenadigen) zegt: “Mijns inziens over de zaken die wijdverspreid zijn tussen de mensen, zoals foto’s, afbeeldingen op bankbiljetten en andere zaken, is dat dit behoort tot de zaken waar mensen niet omheen kunnen. En voor deze zaken en de zaken die wijdverspreid zijn, wordt gehoopt op de Vergeving van Allah en hierin wordt er vergemakkelijkt.”

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem begenadigen) zegt: “Het is voor een persoon niet vereist om alles weg te leggen of te verstoppen wat hij tegen komt in tijdschriften en kranten. Dit vanwege de last die hierin zit. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.”

(Soerat al-Hadj: 78)

Een persoon koopt deze tijdschriften en kranten niet voor de afbeeldingen en foto’s erin, maar voor het nieuws en de informatie die het bevat.”

(Sharh ul-Moemtic, boekdeel 2, blz. 92)

Ten tweede; de foto’s die de Engelen weerhouden binnenshuis te komen, zijn foto’s van objecten die een ziel bezitten en die niet als onwaardige gebruiksvoorwerpen worden gezien. Wat de toegestane foto’s betreft, zoals foto’s van de natuur en zaken die geen ziel bezitten, deze weerhouden de Engelen er niet van om het huis binnen te komen. Wat betreft foto’s op onwaardige gebruiksvoorwerpen, ook deze weerhouden de Engelen er niet van om het huis binnen te komen.

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Djibriel kwam naar mij en zei: “Ik kwam gisteren bij jou langs en mij weerhield niets het huis binnen te komen, behalve dat er voor de deur een menselijk standbeeld stond. En dat er in het huis een gordijn met afbeeldingen hing en er zich een hond bevond. Djibriel zei: “Haal het hoofd van het standbeeld af, zodat het een gedaante van een boom krijgt, haal het gordijn weg en maak er twee kussens van waarop gelegen kan worden en haal de hond uit het huis.” De Profeet (vrede zij met hem) deed dat.

(at-Tirmidhie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Ibn Hadjar zei: “Deze overlevering bevat de meest correcte uitspraak. Namelijk van degenen die zeggen dat foto’s die de Engelen weerhouden om een plaats binnen te komen, de foto’s zijn die in hun oorspronkelijke staat zijn gebleven en zo zijn opgehangen. Maar als het foto’s zijn waar geen waarde aan wordt gehecht of waarvan de vorm is veranderd (door het weghalen van het hoofd), dan is daar niets mis mee.

(Fath ul-Baarie)

Al-Khattaabie zei: “De Engelen treden geen huis binnen waarin zich een hond of foto’s bevinden van verboden zaken. Maar wat wel toegestaan is, zijn afbeeldingen die zich op kussens en dekens bevinden. Deze weerhouden de Engelen er niet van om binnen te komen.

(Toehfat ul-Ahwadhie)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “Volgens de meeste geleerden is het toegestaan om onwaardige afbeeldingen op matrassen of kussens te hebben. Dit weerhoudt de Engelen er niet van om binnen te komen.”

(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh)

Imam Ahmed overlevert van Layth dat hij zei: “Ik kwam binnen bij Saalim ibnoe cAbdillaah en hij zat leunend op een kussen met hierop afbeeldingen van vogels en dieren. Hierop zei ik: “Is dit niet verboden?” Waarna hij zei: “Nee, de afbeeldingen die afgeraden zijn, zijn de afbeeldingen die (met waardigheid) opgesteld staan.”

Afbeeldingen die op prullenbakken staan, behoren tot de onwaardige afbeeldingen en deze weerhouden de Engelen er niet van om binnenshuis te komen.

En Allah weet het het best.

Team al-Yaqeen