Foto’s liken van vrouwen op Facebook

9171

Vraag:

Is het toegestaan om foto’s te ‘liken’ op social media als een zuster haar haar niet bedekt heeft, niet de juiste kleding draagt of make up op heeft? Wordt het gezien als aansporing als de foto ‘geliked’ wordt of wanneer er op gereageerd wordt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Eerder hebben wij uitgelegd dat het voor een vrouw niet toegestaan is om haar foto op Facebook, chatrooms of andere websites te plaatsen wegens verschillende reden. Dit is hier uitgelegd.

Wanneer hieraan toegevoegd wordt dat een vrouw niet correct bedekt is, haar haar, nek of andere aantrekkelijkheden laat zien, dan is dit iets wat de zonde nog erger maakt en het verbod hierop is groter.

Het liken van zo’n gepubliceerde foto op een social media pagina, kan opgevat worden als toejuiching van het openbaar maken van de foto. De persoon die de betreffende foto heeft geplaatst kan het zodanig interpreteren. Dit is voornamelijk het geval wanneer de persoon die een ‘vind ik leuk’ plaatst bij de foto een persoon is met kennis, een praktiserend iemand of iemand die bekend staat om zijn religieuze betrokkenheid.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Wie van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hem dat met zijn hand veranderen. Indien hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. Indien hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart. En dat is de zwakste vorm van het geloof.”

(Moeslim)

Aboe Daawoed heeft in zijn Soenan overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer een zonde wordt begaan op aarde en de persoon die getuige is dit verwerpt, dan is hij als de persoon die niet aanwezig is. De persoon die niet aanwezig is maar het goedkeurt, is zoals de persoon die getuige is van de zonde.”

(Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Ibn Radjab al-Hanbalie heeft gezegd: “Degene die getuige is van een zonde en het verafschuwt in zijn hart, is als degene die het niet heeft gezien. Dit geldt als hij niet in staat was om het te verwerpen, of mondeling dan wel eigenhandig te veranderen. Degene die niet aanwezig is geweest wanneer de zonde begaan is maar het wel goedkeurt, is zoals degene die getuige is geweest van de zonde, en in staat was om het te verwerpen of te veranderen, maar dit niet heeft gedaan.

De reden hiervan is dat goedkeuring van zondes één van de meest afschuwelijke verboden zaken is waarbij een persoon faalt in het afkeuren van de zonde in zijn hart. Het afkeuren van de zondes in het hart behoort tot de verplichtingen van elke moslim. Hierin is geen uitzondering onder welke omstandigheid dan ook.

(Djaamic ul-cOeloem wal-Hikam, boekdeel 2, blz. 245)

Als een persoon een ‘vind ik leuk’ plaatst bij zo’n foto, welke uiting van bezwaar heeft hij dan gemaakt bij de slechte daad die is begaan?

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com