Geluidsdragers weggooien met Koran inhoud

5676

Vraag:

Is het toegestaan om cassettebandjes weg te gooien in de afvalbak, die opnames van de verzen van de Koran en sommige overleveringen bevatten?

Antwoord:

Cassettebandjes die opnames van profetische overleveringen of verzen van de Koran bevatten, hebben hier geen zichtbare sporen van. Integendeel, het gaat slechts om (digitale) deeltjes die bij plaatsing in de cassettehouder van een cassetterecorder het geluid voortbrengen.

Daarom valt dit niet onder dezelfde regelgeving als papier waar Koran(verzen) of overleveringen op staan. Wanneer een persoon dus deze cassettebandjes ergens wil weggooien, dan mag dit als hij niet de bedoeling heeft om (de inhoud ervan) te beledigen of te vernederen. Hier schuilt dan geen kwaad in. Net zoals er geen kwaad in schuilt wanneer iemand het toilet zou betreden met deze cassettes. Dit omdat de (Koran)verzen of de overleveringen niet zichtbaar zijn op de cassettes.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Iclaam ul-Moecassirien bi-Fataawa Ibn cOethaymien, blz. 197)