Het gevaar van chatten met het andere geslacht

16136

Vraag:

Ik ben een getrouwde vrouw en moeder van twee kinderen. Ik hield mij een tijd bezig met chatten. Tijdens een chatsessie met een man werd ik emotioneel geraakt. Dit ging zo ver dat ik mijn foto via e-mail zond. Ik voel mij nu erg schuldig en beschaamd voor mijn gedrag.

Ook wil ik aangeven dat ik nooit in immoreel gedrag ben vervallen en nooit grof taalgebruik heb gebruikt. Kunt u mij vertellen of dat wat ik heb gedaan Haraam is?

Ik ben sindsdien Allah, de Almachtige, aan het vragen om zijn vergiffenis. Kunt u mij hiermee helpen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste:

Gesprekken die naar kwaad en Fitnah (verleiding) leiden, zijn ongetwijfeld Haraam en dus verboden. Ook dit gesprek zoals jou is overkomen waarbij je verliefd werd op deze man. Alles wat leidt tot verboden zaken is Haraam.

Ten tweede:

Je dient tegenover Allah berouw te tonen en vergiffenis te vragen voor het verrichten van deze verboden handeling. Ook dien je spijt te hebben en onmiddellijk te stoppen met het aangaan van gesprekken met niet-Mahram1 mannen op deze kanalen. Je dient Allah te vragen om jouw fouten in deze wereld en in het Hiernamaals te bedekken. Wij adviseren jou om jouw tijd te besteden in de zaken die jou profijt geven in jouw religieuze en wereldse zaken. Zoals het opdoen van kennis over jouw religie en het verzorgen van jouw man en kinderen. Dit zijn ongetwijfeld zaken waarvoor Allah je zal belonen.

Je dient ook veel goede daden te verrichten en kennis te maken met vrome vrouwen, zodat je een alternatief hebt voor het besteden van je tijd en deze niet besteed in dat wat schadelijk is en geen voordeel heeft.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid

 

1.     Mannen waarmee het toegestaan is om te trouwen.