Koranteksten versturen

7457

Vraag:

Is het verboden om teksten uit de Koran te versturen per e-mail of sms?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets mis met het versturen van teksten uit de Koran via e-mail of sms. Het is eerder de soort daad waar een persoon voor beloond zal worden. Als hij het voornemen heeft daar mensen mee op te roepen tot de Islam en hen wil aanmoedigen om na te denken over het Boek van Allah en dit te overpeinzen, dan zal hij daarvoor beloond worden. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

"Vermaan daarom degenen die Mijn Waarschuwing vrezen met de Koran."

(Soerat Qaaf: 45)

Allah weet het het best.

islamqa.com