Mag een vrouw via internet een huwelijkspartner zoeken?

18020
Vraag:
Wat is het oordeel over het zoeken van een huwelijkspartner via internet? Het probleem is dat ik op dit gebied niet zo goed met mijn vader kan opschieten. Verder heb ik ook weinig sociale contacten.
Antwoord:
Het via internet – of hoe dan ook – in contact staan met mannen die verboden voor jou zijn is een aanleiding voor het verloederen van jouw gedragscode. Het is dan ook niet wenselijk voor een vrouw om in contact te staan met vreemde mannen. Dit dient alleen te gebeuren in geval van nood. Als het bijvoorbeeld genezing betreft, het vragen van een betrouwbare geleerde of andere voorgeschreven behoeftes. Het contact tussen jongens en meisjes via internet is een opening naar verdorvenheid en een misleiding van de duivel. Jammer genoeg zijn veel kuise vrouwen hierin vervallen en zijn hun schaamte – een kenmerk van de moslimvrouw – hierdoor verloren.
Doelt de vraagsteller echter op onderling contact om op deze wijze uiteindelijk met elkaar te kunnen trouwen, dan zeggen wij: Allah, de Verhevene, is degene die jou van een huwelijkspartner zal voorzien. Hij is het die de zaak voor jou kan doen vergemakkelijken. Wanneer Allah weet dat jouw intentie oprecht is en jij je niet afwendt tot verboden zaken, zoals het zoeken van contact met vreemde mannen via internet, dan zal Hij jou voorzien van datgene wat jij nastreeft. Zo zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
“En wie Allah vreest, die zal Hij een oplossing geven. En hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht. En (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Zeker, Allah voert Zijn zaak uit. Zeker, Allah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald.”
(Soerat at-Talaaq: 2-3)
Sheikh Abdoelkarim al-Khoedayr