Onzedelijkheden op Instagram

7015

Vraag:

Voordat je op Instagram de zoekfunctie gebruikt, kom je heel veel verwerpelijke zaken tegen zoals slechte foto’s en video’s. Is het toegestaan om door deze zoekpagina’s te bladeren zonder reden, voor vermaak of voor het zoeken van nuttige accounts? Moge Allah jullie belonen met het goede.

Antwoord:

Er is niets op tegen om hier doorheen te bladeren zolang dit voor toegestane doeleinden is. Dat er zich verwerpelijke zaken bevinden schaadt de persoon niet, zolang hij zich hiervan afwendt en hier niet naar kijkt. Wanneer men dus iets verwerpelijks ziet, dient hij zijn blik onmiddellijk af te wenden en hier niet naar te blijven staren. Heeft men zijn blik neergeslagen en zich verreweg gehouden van het kijken hiernaar, dan is er niets op tegen om dit soort pagina’s te bekijken en hier doorheen te bladeren, mits dit voor de eerder genoemde of andere doeleinden gebeurt.

Islamweb.net