Respecteer intellectuele eigendomsrechten

4762

Vraag:

Wat is het oordeel over intellectuele eigendomsrechten zoals handelsnamen, handelsmerken, auteursrecht en patenten?

Antwoord:

Ten eerste: Handelsnamen, handelsmerken, auteursrecht en patenten zijn allemaal rechten die enkel behoren tot hun eigenaren. Tegenwoordig hebben ze een aanzienlijke financiële waarde gekregen. Deze rechten worden erkend door de Shariecah en mogen dus niet geschonden worden.

Ten tweede: Het is toegestaan om handelsnamen of handelsmerken te kopen of verkopen en dit vervolgens over te dragen, in ruil voor een financiële vergoeding. Dit is toegestaan zolang er geen sprake is van bedrog of misleiding.

Ten derde: Auteursrecht en patenten worden beiden beschermd door de Shariecah. De eigenaren hiervan hebben het recht om het te kopen of te verkopen, en het is niemand gegeven om deze rechten te schenden.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com (Qaraar ul-Madjlis ul-Fiqh al-Islaam il-Khaamis,1409 AH)