Valse berichten

12402
Vraag:
Het komt vaak voor dat je een e-mail ontvangt met een Doecaa’ of een advies waarbij wordt vermeld: “Ik vraag je bij Allah om dit door te sturen” of “Als je dit doorstuurt dat zal je goed nieuws ontvangen”. Wat is de regelgeving omtrent deze berichten? Bega je een zonde als je het niet doorstuurt?
Antwoord:
Alle Lof zij Allah.
Het gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals mobiele telefonie en e-mail, om adviezen, aanmoedigingen en vermaningen te verspreiden is een goede daad. Het is namelijk mogelijk om op deze manier honderden mensen te bereiken met één klik op de knop. Het is bekend dat degene die anderen aanspoort tot het goede als degene is die het goede doet. Zo ook is degene die oproept naar de leiding als degene die de leiding volgt.
Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Wie uitnodigt naar leiding, hem komt dezelfde beloning toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij zijn beloning verminderd wordt.
(Moeslim)
Ook is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die een ander vertelt over iets goeds is als degene die het doet.”
(Moeslim)
Een moslim komt bijvoorbeeld een grote beloning toe als hij een advies schrijft over de loftuitingen in de ochtend en avond en dit naar honderd mensen doorstuurt waarna velen het advies opvolgen.
We moeten dus gebruik maken van deze communicatiemiddelen en het aantal berichten dat hiermee wordt verzonden vermeerderen. De berichten kunnen op deze wijze effectief en baatvol zijn.
Helaas vermengt een aantal mensen deze goede daad met een slechte daad. Dit kan gezien worden als liegen en bedrog, zoals het zeggen van: “Als je dit doorstuurt, dan zal je iets goeds te horen krijgen!” Dit is een soort waarzeggerij. Er is geen bewijs uit de Sharicah dat degene die een advies ontvangt en doorstuurt iets goeds te horen zal krijgen of dat hij slecht nieuws zal ontvangen of dat hij niets helemaal niets zal ontvangen.
Hetzelfde is van toepassing op degene die zegt: “Ik vertrouw je dit bericht toe opdat je het doorstuurt en verspreidt en als je het niet doet dan zondig je” of “Dit en dat zal met je gebeuren als je het niet doorstuurt.” Dit allemaal is niet waar en hier is geen enkel bewijs voor te vinden. Degene naar wie het bericht is gestuurd hoeft dus helemaal niets te doen. Hij kan niet worden verplicht om iets door te sturen en hij zondigt niet als hij het nalaat. Er is geen bewijs in de Sharicah te vinden voor de bewering dat iemand zondigt. Het praten over het ongeziene, dat alleen Allah kent, berust op niets.
Het beweren dat beloning of bestraffing zal komen als gevolg van je handelen, is iets waarvoor je naar Allah moet verwijzen. Alles wat Allah heeft toegestaan is Halaal en alles wat Hij heeft verboden is Haraam. Beloning en bestraffing liggen in Zijn Handen. Degene die iets hierover zegt zonder enig bewijs liegt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
Zeg (O Mohammed): “Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.”
(Soerat al-Acraaf: 33)
Deze mensen denken andere mensen het goede te laten verspreiden door hen aan te moedigen en te waarschuwen. Ze zitten echter fout en gaan over de schreef. Ze moeten zichzelf beperken tot dat wat in de Sharicah is genoemd. Dit is voldoende, alle lof zij Allah. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen: “Degene die dit goede spreidt, er is hoop dat hij de beloning krijgt van degene die hiernaar heeft gedragen.” Dit zou voldoende moeten zijn om mensen aan te moedigen het goede te verspreiden.
Dit laat het belang van kennis zien. Degene die dit doen, doen het namelijk uit onwetendheid zoals degenen die overleveringen fabriceerden en deze toegeschreven aan de Profeet (vrede zij met hem) met de bedoeling het goede te spreiden en mensen aan te moedigen goed te doen. Ze eindigden echter in het vertellen van leugens van het type waarvoor de verteller ervan streng wordt gewaarschuwd.
Ons doel is te wijzen op de valsheid van deze methode en om mensen hiertegen te waarschuwen. Daarom zeggen wij: Degene die een vals bericht ontvangen zou degene die het stuurt moeten adviseren en uitleggen dat hij moet stoppen met het gebruik van valse motieven. Hij zou niet moeten geloven in wat er in het bericht staat. Zoals eerder aangehaald, is dit een leugen.
Moge Allah ons allen helpen om te doen waarvan Hij houdt en wat Hem behaagt.
En Allah weet het best.
islamqa.com