Wat is het oordeel over schouwspelen die als Islamitisch worden…

6751

Vraag:

Wat is het oordeel over schouwspelen die als Islamitisch worden beschouwd en die vaak opgevoerd worden door Islamitische welzijnsorganisaties of zomerkampen?

Antwoord:

Mijns inziens is dat hier niets op tegen is, zolang dit wordt gebruikt om een maatschappelijk probleem aan de kaak te stellen. Wel moet er aan de Islamitische voorwaarden worden voldaan en mag men zich niet schuldig maken aan verboden zaken. Zo mag bijvoorbeeld een man niet de rol van een vrouw op zich nemen en vice versa ook niet. Ook mag niemand invulling geven aan de rol van één van onze vrome voorgangers en dergelijke. Als echter zo een schouwspel vrij is van verboden zaken, dan is hier niets op tegen.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien