Zusters op fora

8679
Vraag:
Is het voor een vrouw toegestaan om:
· Actief te zijn op fora en in dialoog te treden met mannen;
· Grappen te maken met mannen op deze fora;
· Gebruik te maken van emoticons, zoals een smiley;
· Onderling te pm’en (persoonlijk converseren) met mannen ter verduidelijking van sommige kwesties;
· Woorden te gebruik zoals “hahaha”;
Antwoord:
Het is voor een vrouw toegestaan om deel te nemen aan algemene fora, mits de volgende richtlijnen in acht worden genomen:
· Zij neemt alleen deel aan deze fora als dat nodig is. Dit houdt in dat zij haar vraag stelt of onderwerp aankaart en vervolgens weggaat. Zij dient zich alleen hiertoe te beperken, omdat zij zich in beginsel dient te onthouden van het spreken met vreemde mannen en het mengen onder hen.
· Haar taalgebruik en woordkeus dienen geen Fitnah op te wekken, zoals mogelijk is bij het maken van grappen, het gebruiken van zoete woorden of gegiechel zoals “hahahaha”. Ook dient zij geen gebruik te maken van emoticons, zoals smileys. Dit kan namelijk aanleiding zijn voor het opwekken van verwachtingen bij mensen met een ziekte in het hart. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“O vrouwen van de Profeet, jullie zijn niet als de andere vrouwen, indien jullie vrees kennen. Verzacht jullie stemmen daarom niet, waardoor degene die ziek van hart is in verleiding komt. En zegt het goede.
(Soerat al-Ahzaab:32)
· Zij dient het mailen en pm’en met mannen te vermijden, ook al gebeurt dit met de intentie om wat te vragen. Dit kan namelijk leiden tot innerlijke gevoelens en Fitnah.
· Het verdient de voorkeur dat de vrouw zich beperkt tot deelname aan vrouwelijke fora, aangezien dit veiliger is voor haar. Deze vrouwelijke fora zijn in overvloed te vinden en hier bevindt zich ook veel goeds in. Is het echter nodig dat een vrouw deelneemt aan deze algemene fora, dan dient zij een gebruikersnaam te kiezen waar niet uit onttrokken kan worden dat zij een vrouw is.
Islamqa.com