|
12:42
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:28
Middel 6
08:31
Middel 5
12:42
Middel 2
14:19
Middel 4
16:38
Middel 3
18:34
Alle gebedstijden
Is de Profeet (vrede zij met hem) uit licht geschapen?

Vraag:

Ik hoor sommige mensen
zeggen dat de Profeet (vrede zij met hem) uit licht is geschapen en dat het
allereerste wat Allah heeft geschapen het licht is van Mohammed. Kunt u ons
informeren over de echtheid van deze stelling?

Antwoord:

De uitspraak dat onze
Profeet (vrede zij met hem) uit licht zou zijn geschapen, is ongegrond. Ook
de bewering dat zijn licht het allereerste zou zijn dat geschapen is, kent
geen basis. Dit zijn allemaal zaken die verzonnen zijn en zijn niet meer dan
leugens die aan het adres van onze geliefde Profeet (vrede zij met hem)
worden toegeschreven.

De waarheid wat betreft
de schepping van de Profeet (vrede zij met hem) is dat hij (vrede zij met
hem) geschapen is, zoals ieder ander mens. Ook hij is evenals de rest van de
mensen uit het water (sperma) van zijn vader en uit het water van zijn
moeder voortgekomen.

Hij (vrede zij met hem)
is niet uit licht geschapen. Hij is echter wel als een ‘verlichtende lamp’
tot de mensheid gezonden, dankzij de openbaring van Allah de Verhevene.
Middels de Koran en de Soennah die aan hem zijn geopenbaard, lichtte hij de
juiste weg op voor de mensen. Dit kenmerk heeft hij verworven door zijn
uitnodiging tot Allah (de oproep tot tawhied), de verkondiging van de
Waarheid en de verspreiding van het goede. Dus het betreft hier het licht 
dat tot hem is gekomen tezamen met de openbaring.

De Profeet behoort
immers tot het nageslacht van Aadam en is het product van de wateren van
zijn vader en moeder.

De veronderstelling die
bij een aantal mensen leeft, waaronder sommige Soefi’s, dat de Profeet (vrede
zij met hem) van licht zou zijn gemaakt en dat dit licht het allereerste
schepsel zou zijn geweest, is een valse bewering en stoelt niet op bewijzen.
Dit is namelijk niets anders dan een samenraapsel van valse verzinselen en
strookt niet met de teksten van de Koran en de Soennah, zoals wij reeds
hebben aangegeven. Ook zegt Allah, de Verhevene:

"O Profeet, voorwaar,
Wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende
tijdingen en als een waarschuwer. En als een oproeper tot Allah, met Zijn
Toestemming, en als een verlichtende lamp."

(soerat al-Ahzaab:
45-46)
 

Sheich Bin Baaz

(Fataawa al-Moehimmah,
blz. 61)

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter