|
06:00
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:12
Middel 6
06:00
Middel 5
13:57
Middel 2
18:01
Middel 4
21:38
Middel 3
23:26
Alle gebedstijden
Kent het cIed-gebed een oproep?
Vraag:
 
Kent het cIed-gebed een oproep?
 
Antwoord:
 
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
 
Djaabir ibnoe cAbdillah overlevert: “Ik was erbij toen de Boodschapper van Allah het cIed-gebed verrichtte. Hij begon met het gebed voor de toespraak zonder eerste of tweede oproep (Adhaan resp. Iqaamah) hiertoe.”
(Moeslim)
 
Ibnoe cAbbaas en Djaabir ibnoe cAbdillah al-Ansaari overleverden beiden: “Op de Dag van al-Fitr en al-Adhaa werd er geen oproep tot het gebed verricht.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
 
Deze overlevering geldt als bewijs voor het feit dat het cIed-gebed niet vooraf gegaan wordt door een eerste of tweede oproep.
 
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
 
www.islamqa.com