Bedekken van de voeten in gebed

14929

Vraag:

Wat is het bewijs dat vrouwen hun voeten tijdens het gebed dienen te bedekken om deze te laten accepteren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De vrije vrouw (m.a.w. geen slavin, red.) die de leeftijd van volwassenheid heeft bereikt is verplicht haar gehele lichaam tijdens het gebed te bedekken, met uitzondering van haar gezicht en handen. Dit omdat haar hele lichaam behoort tot haar cAwrah. Als zij het gebed verricht en enig gedeelte van haar cAwrah is onbedekt (zoals haar scheenbeen, voet of een gedeelte of haar gehele hoofd), dan is haar gebed ongeldig. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah zal het gebed niet accepteren van een vrouw die begonnen is te menstrueren, behalve met een Khimaar (algeheel bedekkend gewaad, red.).”

(Aboe Daawoed, Ahmad, Ibn Maadjah en at-Tirmidhie)

Oem Salamah vroeg de Profeet (vrede zij met hem) over een vrouw die het gebed verrichtte met een bovenkleed en een Khimaar, maar zonder onderkleed. Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “De vrouw is cAwrah.”

(Aboe Daawoed)

Het behoort tot de Soennah om het gezicht niet te bedekken tijdens het gebed, in ieder geval zolang er geen niet-Mahram mannen aanwezig zijn. Volgens de meerderheid van de geleerden, dienen de voeten bedekt te zijn. Enkele geleerden staan het toe de voet te ontbloten, maar de meerderheid meent het tegenovergestelde.

Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) werd gevraagd over een vrouw die het gebed verrichtte in een Khimaar en Qamies (jurk). Zij antwoordde: “Er is niets op tegen als het bovenkleed de voeten bedekt.”

In ieder geval is het beter de voeten te bedekken om hiermee veilig te zijn.

Bij de handen is er meer ruimte voor uitleg. Er is niets mis met het bedekken of ontbloten van de handen. Toch menen enkele geleerden dat het beter is deze te bedekken.

En Allah is de Bron van Kracht.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(Fataawa al-Mar’at ul-Moeslimah, blz. 57)