Haar man wil niet dat zij zich aan de Islamitische kledingsvoor…

12884

Vraag:

Een man is getrouwd en heeft kinderen. Zijn vrouw wil zich houden aan de Islamitische kledingsvoorschriften, maar haar man wil niet dat zij dit doet. Wat is uw advies aan deze man?

Antwoord:

Wij adviseren deze man Allah, de Verhevene te vrezen en Hem te prijzen Die hem een vrouw als deze heeft geschonken. Een vrouw die zich graag aan de regels van Allah wil houden en deze inzake de kledingvoorschriften wil nakomen om haarzelf te beschermen tegen allerlei beproevingen. En als Allah, de Verhevene, Zijn gelovige dienaren heeft opgedragen om henzelf en hun familie te behoeden voor de Hel zoals in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor het Vuur, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hen beveelt, en die uitvoeren wat hen is bevolen.” (Soerat at-Tahriem: 6)

En als verder de Profeet (vrede zij met hem) de man heeft belast met de verantwoordelijkheid over zijn familie, zeggende: “De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen.” (al-Boechari en Moeslim)

Is het dan nog gepast voor deze man om zijn vrouw te dwingen zich te ontdoen van haar Islamitische kleding en haar opdraagt verboden kleding te dragen om zo in bandeloosheid te vervallen?

Deze man dient Allah te vrezen en Hem te prijzen voor het feit dat hij gezegend is met een vrome vrouw. Wat betreft zijn vrouw, het is haar niet toegestaan haar man te gehoorzamen als dit ongehoorzaamheid betekent jegens Allah.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih Al-cOethaymeen