Het dragen van bont

10187

Vraag:

Is het voor een moslima toegestaan om bont te dragen?

Antwoord:

Het dragen van bont door de moslimvrouw is toegestaan, mits deze is gelooid. Ibn cAbbaas overleverde dat hij de Boodschapper (vrede zij met hem) heeft horen zeggen: Als de huid van een dood dier wordt gelooid, dan is deze (huid) hiermee gereinigd.”

(Sahieh Soenan Ibn Maadjah)

Een uitzondering op de regel is de huid van een varken of een hond. Deze mag zelfs na het looien niet gebruikt worden.

Verder is het belangrijk om te melden dat het dragen van bont door de vrouw alleen toegestaan is als deze haar lichaam niet accentueert en op een normale manier in de kleding is verwerkt. Wordt de bont echter gebruikt als versiering en decoratie van de kleding, dan is het niet toegestaan om hiermee de straat op te gaan. De moslimvrouw wordt namelijk door haar Heer opgedragen om haar aantrekkelijkheden te verhullen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zegt tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken, en (dat zij) hun schoonheid niet (moeten) onthullen.”

(Soerat an-Noer: 31)

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Kleding van varkensleer