Het dragen van een gouden ring door de man

18348
Vraag:
Het verbod op het dragen van goud voor de man is gebaseerd op een uitspraak van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), maar toch zien wij in deze tijd een groot aantal mannen een gouden ring dragen als teken van hun verlovings- of huwelijksverbintenis. Kunt u ons inlichten over het oordeel hierover?
Antwoord:
Het is niet toegestaan voor de man om een gouden ring te dragen, ongeacht of dit nu gedaan wordt ter gelegenheid van een huwelijk of iets anders. Dit omdat de Boodschapper van Allah de mannen het heeft verboden om een ring van goud te dragen zoals vermeld staat in de authentieke overleveringen. Toen hij zelfs een keer een man zag met een gouden ring in zijn hand, trok hij deze van zijn vinger en zei: “Dat iemand van jullie op een vuurkool afgaat en deze vervolgens in zijn hand plaatst.”
(Moeslim)
Uit het voorgaande is duidelijk op te maken dat het in geen enkel geval toegestaan is voor de man om een gouden ring te dragen.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 936)