Het dragen van gouden tanden

23852

Vraag:

Is het toegestaan om een gouden tand te laten zetten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het zetten van gouden tanden is voor mannen niet toegestaan, behalve in het geval van nood. Dit omdat het dragen van goud verboden is voor de man. Voor de vrouw geldt; wanneer het gebruikelijk is in haar milieu om gouden tanden te dragen, dan is dit toegestaan zolang er geen sprake is van verkwisting. Dit op basis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Goud en zijde zijn toegestaan voor de vrouwen van mijn gemeenschap.”

(Ahmad en Nasaa’i)

Als de persoon die een gouden tand heeft komt te overlijden, dan dient deze verwijderd te worden, behalve als er gevreesd wordt voor verminking. Dit omdat goud tot het bezit wordt gerekend. En het is bekend dat het bezit van iemand na zijn overlijden naar de erfgenamen gaat. Het achterlaten hiervan bij de overledene en het mee begraven hiervan is een vorm van geldverkwisting.

En Allah weet het beter.

Sheikh Moehammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

(Al-Fataawa al-Moehimmah, blz. 787)