Het dragen van groene gewaden

27985

Vraag:

Ik heb een aantal islamitische sektes gezien, die altijd een groene tulband en witte kleding dragen of geheel in het groen zijn gekleed. Zij beweren dat zij hiermee de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) volgen. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe ten aanzien van kleding is dat het de moslim toegestaan is elke kleur te dragen, behalve datgene wat door de Profeet (vrede zij met hem) verboden is. Namelijk rood en geel. De beste kleur die een man kan dragen is wit. Dit vanwege de overlevering die verhaald is door Ibn cAbbaas waarin hij zegt: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Draag witte gewaden, want zij behoren tot de beste van jullie gewaden. En wikkel jullie doden daarin.”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhie)

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawa heeft hierover gezegd: “Het is bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) witte kleding verkoos boven andere kleuren. Er is geen bewijs dat de Profeet een van de andere kleuren de voorkeur gaf. Hetgeen voorgeschreven is voor de moslim, is dat hij datgene moet dragen wat hem bedekt en hij moet hier niet te veel geld aan uitgeven. Dit is wat de Profeet ons heeft onderwezen. Daarnaast dient de moslim het dragen van kleding van faam en ijdelheid te vermijden. En ook datgene wat lijkt op de kleding van vrouwen, ongelovigen of datgene wat in strijd is met de islamitische leer.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 24, blz. 18)

Op basis hiervan is het dragen van groene kleding toegestaan, maar het is niet van de Soennah en er zit niets extra goeds in het dragen ervan. Indien het dragen van groene kleding een innovatie symboliseert voor de volgers ervan, zoals de Soefi Tarieqa’s, dan is het voor de moslim beter om niet op hen te lijken.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com