Het dragen van kleurlenzen

16354

Vraag:

Ik zou graag de Islamitische kijk op het dragen van gekleurde contactlenzen willen weten.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn twee soorten contactlenzen:

1. Oogheelkundige contactlenzen;

Deze worden gebruikt om het zicht in de verte of dichtbij te corrigeren. Er is niets tegen het gebruik van dit soort contactlenzen op advies van een specialist (oogarts).

2. Cosmetische kleurlenzen;

Deze vallen onder hetzelfde oordeel als versieringen. Als een vrouw deze voor haar echtgenoot in heeft, dan is hier niets op tegen. Als zij deze draagt waar anderen haar zullen zien, dan dient dit geen aanleiding te zijn voor Fitnah of verleiding. Ook is er de voorwaarde dat ze geen schade mogen veroorzaken.

Verder mogen dit soort kleurlenzen niet gebruikt worden om iemand te misleiden, zoals een vrouw die ze draagt als ze een man ontmoet die haar ten huwelijk komt vragen.

Tot slot moeten deze lenzen niet extreem duur zijn. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En verkwist niet.”

(Soerat al-Ancaam: 141)

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid