Het haar vastmaken met spelden

12899

Vraag:

Wat is het oordeel over het vastmaken van het haar door kleine spelden te bevestigen aan de bovenkant van het hoofd? Wordt hiermee het water belet om het haar te bereiken? En dienen deze spelden telkens losgehaald te worden bij het verrichten van de Woedoe, wetende dat dit best vermoeiend is?

Antwoord:

Deze vraag behoeft in werkelijkheid twee antwoorden. Het eerste antwoord luidt:

Het vastmaken van het haar waarbij dit lijkt op een kamelenbult, wordt religieus gezien verworpen. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk:

“Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: ,,Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en (ook) anderen hiertoe brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo’n afstand te ruiken.”

(Moeslim)

Op basis hiervan is het niet toegestaan om het haar horizontaal vast te maken aan de bovenkant van het hoofd, ongeacht of dit met een speld of wat anders gebeurt. Dit is de eerste zaak.

De tweede zaak heeft betrekking op het vastmaken van het haar naar achteren. Dit staat bij de vrouwen ook wel bekend als ‘de achterwaartse knot’. Hier is niets op tegen. Bij het vegen tijdens de Woedoe’ is het namelijk geen vereiste dat het water de hoofdhuid bereikt. Het is voldoende om te vegen over het zichtbare gedeelte van het haar. Ongeacht of het haar nou wel of niet is vastgemaakt.

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien
(Fataawa Noer ʿalad-Darb)