Het onder dwang scheren van de baard

15227

Vraag: Wat is het wetoordeel over iemand die zijn baard met tegenzin wegscheert? Zo kan iemand bijvoorbeeld gedwongen zijn door het legerhoofd om dit te doen.
Antwoord: Het wegscheren van de baard is verboden en het laten staan ervan is verplicht. Dit baserende op de overlevering waarin cAbdoellah Ibnoe cOmar (moge Allah weltevreden zijn met hen beide) heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) zei: ,,Knipt de snorren en laat de baarden staan.”
(al-Boekhaari & Moeslim)
In een andere versie: “Onderscheidt julliezelf van de Moeshrikien (veelgodenaanbidders), knipt jullie snorren bij en laat jullie baarden staan.” Imam Moeslim heeft overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden zijn met hem) zei: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ,,Knipt de snorren bij en laat de baarden groeien. Onderscheidt julliezelf van de vuuraanbidders.”

De Profeet (vrede zij met hem) heeft dus opdracht gegeven om de baarden te laten staan en de snorren te knippen. Degene wiens baard met tegenzin wordt weggeschoren of hij wordt hiertoe gedwongen, hem treft geen blaam. Allah zegt immers:

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”
(Soerat al-Baqarah: 286)
De Profeet (vrede zij met hem) zegt bovendien in een overlevering: “Als ik jullie iets beveel, komt na waar jullie toe in staat zijn. Als ik jullie iets verbied, vermijdt het dan.”
(al-Boekhaari & Moeslim)
Laten we veronderstellen dat het legerhoofd een soldaat ertoe dwingt om zijn baard te scheren, dan geldt dit nog steeds niet als excuus. De Profeet (vrede zij met hem) zegt immers: “Het gehoorzamen geschiedt slechts in het goede.”
(al-Boekhaari & Moeslim)
En hij (vrede zij met hem) zegt: “Men mag een schepsel niet gehoorzamen in het negeren van bevelen van de Schepper.”
(Ahmad & Tabaraani, sahieh verklaard door sheikh al-Albaani)
In dit geval kan hij om overplaatsing vragen of ander werk zoeken, als dit niet lukt en hij wordt toch gedwongen om zijn baard te scheren dan treft hem geen blaam (dit baserende op het bovenstaande). Hij moet in zijn hart wel afschuw hebben voor het scheren van zijn baard en bereid zijn deze weer te laten staan wanneer dit mogelijk is.
Vrede zij met onze Profeet (vrede zij met hem).
Permanente commissie voor het geven van Fataawaa