Het verkopen van vrouwenkleding

8350

Vraag:

Vroeger droeg ik kleding die islamitisch onverantwoord was, zoals strakke en doorzichtige kleding. Nu heb ik hier berouw voor getoond. Mag ik deze kleding verkopen?

Antwoord:

Het verkopen van dit soort kleding kan onderverdeeld worden in drie categorieën:

  1. De verkoper weet zeker of heeft een sterk vermoeden dat de kleding op een toegestane wijze wordt gebruikt. In dit geval is het toegestaan om deze kleding te verkopen.
  2. De verkoper weet zeker of heeft een sterk vermoeden dat de kleding op een verboden wijze wordt gebruikt, zoals het dragen ervan in de aanwezigheid van vreemde mannen. In dit geval is het niet toegestaan om deze kleding te verkopen, op basis van het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En help elkaar niet in zonde en overtreding.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zei: “Iedere kleding waarvan het sterke vermoeden bestaat dat het gebruikt wordt om te zondigen, mag niet worden verkocht aan of gemaakt voor iemand die het gebruikt om een zonde of onrecht te plegen.”

(Sharh cOemdat ul-Fiqh, boekdeel 2, blz. 386)

3. De verkoper weet niet of de kleding op een toegestane of verboden wijze wordt gebruikt, omdat de kleding mogelijkheid biedt voor beide. In dit geval is het toegestaan om deze kleding te verkopen, omdat het verkopen van kleding in het algemeen toegestaan is en niet verboden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden.”

(Soerat al-Baqarah: 275)

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Betekenis van Maa’ilaatoen Moemielaat

Betekenis van “gekleed doch naakt”

Gekleed doch naakt