Het zwart verven van je haar

75564

Vraag:

Wat is de regelgeving betreffende het zwart verven van de baard?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om je haar zwart te verven. Of dit nu de baard of het hoofdhaar betreft. Een aantal uitspraken van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) wijst erop dat het is aangeraden om het haar rood, geel of met een mengsel van Henna en Katam te verven. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) duidelijk gezegd: Verander de witheid van het haar, maar blijf uit de buurt van zwart.

(Moeslim, Aboe Dawoed, an-Nasaa’ie en Ibnoe Maadjah)

Ook overleverde Djaabir ibnoe cAbdillaah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar, de joden noch de christenen verven hun haar. Onderscheid jullie dus van hen (door dit wel te doen).”

(Moeslim)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 8, blz. 243)