Hidjaab ophouden bij een zwakzinnige

6555

Vraag:

Dienen vrouwen hun Hidjaab op te houden in het bijzijn van een zwakzinnige die de puberteit heeft bereikt?

Antwoord:

Als de geestelijke gesteldheid van deze zwakzinnige (die de puberteit heeft bereikt) ernstig is, waardoor hij zich zaken niet zal herinneren of begrijpen, en betekenissen van bepaalde zaken niet kan bevatten, dan is het niet nodig om de Hijaab op te doen in zijn aanwezigheid. Ook geldt hierbij dat hij geen lusten heeft die hem aansturen om te kijken, aan te raken of iets dergelijks, en hij geen interesse heeft in vrouwen. Zo’n persoon kan namelijk als kind worden beschouwd of geestelijk minder ontwikkeld dan een kind. Deze krankzinnige die de puberteit heeft bereikt, valt onder de Uitspraak van Allah waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“…of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben…”

(Soerat an-Noer: 31)

Als deze krankzinnige (die de puberteit heeft bereikt) zich echter bepaalde zaken kan herinneren, zich aangetrokken voelt tot vrouwen en uit zijn woorden opgemaakt kan worden dat hij lustgevoelens voelt opkomen, dan is het niet toegestaan voor hem om binnen te komen bij vrouwen. De vrouwen dienen tevens hun Hidjaab op te hebben in zijn aanwezigheid. Dit op basis van het verhaal van een vervrouwelijkte man die tegen de broer van Oem Salamah zei: “Als jullie Taa’if zullen overwinnen, dan zal ik jullie de dochter van Ghilaan aanwijzen.” De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “Ik zie dat deze persoon begrijpt wat hier gaande is. Laat hem niet bij jullie binnenkomen!” 1

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het beste.

Sheikh cAbdoellaah ibn Djibrien (Fatawaa Ibn Djibrien)

  1. In deze overlevering gaf deze vervrouwelijkte man tevens te kennen dat de dochter van Ghilaan een vrouw was die gekenmerkt werd door een vol postuur, waaruit de Profeet (vrede zij met hem) begreep dat dit hem aantrok. Deze toevoeging is echter niet meegenomen door de Sheikh.