Hij wil dat ik de Hidjaab ga dragen

17735

Vraag:

Mijn moeder eist van mij dat ik mijn verloving annuleer, omdat mijn verloofde het dragen van de Hidjaab en het nalaten van make-up als eis stelt voor het huwelijk. Mijn moeder staat er nu op dat ik hem verlaat. Ze zegt dat als ik hiermee instem ik straks mijn eigen persoonlijkheid verlies en zijn wil mijn wet zal worden. Ik had hiervoor al een rotsvaste wil om de Hidjaab te gaan dragen, alleen is dit er tot nu toe nog niet van gekomen. Echter wil ik nu niet overkomen alsof ik de Hidjaab slechts ben gaan dragen op verzoek van mijn verloofde.

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah. Voorts…

Beste zuster,

Wanneer je verloofde je adviseert om de Hidjaab te dragen en jezelf niet op te maken in het bijzijn van vreemde mannen, dan is hij een goede en gezegende man die zijn trots niet is verloren. Hij staat het zichzelf namelijk niet toe dat jan en alleman zijn vrouw onder de loep gaat nemen en haar schoonheden gaat aanschouwen. Jouw verloofde heeft hier absoluut gelijk in!

Daarnaast geldt in zaken die betrekking hebben op het gehoorzamen van Allah geen ‘eigen persoonlijkheid’. Wanneer de gelovige opgeroepen wordt tot het goede of weggehouden wordt van het slechte, rest hem niets anders dan zichzelf nederig op te stellen en gehoor hieraan te geven. Hij stelt zich hiermee namelijk onderdanig op aan het Bevel van Allah.

Moge Allah jullie zegenen, Zijn Zegeningen over jullie spreiden en jullie in het goede samenbrengen.

Sheikh Mohammad Salim Bahiri