Hoofddoek in bijzin van niet-moslim vrouwen

23448

Vraag:

Wat mag een moslimvrouw tonen in het bijzijn van niet-moslim vrouwen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De correcte mening is dat een vrouw aan een andere vrouw mag tonen wat boven de navel en wat onder de knieën is. Ongeacht of het hier gaat om een moslima of een ongelovige vrouw. Het gebied tussen de knieën en de navel is cAwrah en moet bedekt worden voor iedereen. Geen enkele vrouw mag dit gebied van andere vrouwen zien, of dit nu een moslim of niet-moslim, of familielid of geen familielid is. Hetzelfde geldt voor de cAwrah van mannen onderling (d.w.z. geen man mag de cAwrah van een andere man zien).

Zo mag een vrouw bijvoorbeeld de borst, het hoofd en de schenen van een andere vrouw zien. Evenzo mag een man de borst, de schenen en het hoofd van een andere man zien.

De mening van andere geleerden die beweren dat een gelovige vrouw zich niet moet ontbloten in de aanwezigheid van een ongelovige vrouw is overtroffen door de meest correcte mening van de twee. Want ten tijde van de Profeet (vrede zij met hem) waren joodse vrouwen en vrouwelijke polytheïsten gewoon om, om verschillende redenen, bij de vrouwen van de Profeet binnen te gaan. En er is niet overgeleverd dat zij dan de Hidjaab droegen in hun aanwezigheid, en zij zijn de beste en meest vrome vrouwen.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(al-Fataawa al-Djaamicah lil-Mar’at il-Moeslimah, boekdeel 3, blz. 830)