Huidziektes behandelen met groenten en fruit

5640

Vraag:

Ik werk voor een online magazine op de afdeling voor familie- en vrouwenzaken. Tijdens mijn werk heb ik alleen contact met vrouwen, en ik probeer mijn best te doen om middels mijn werk Dacwah te verrichten. Er is een aantal gezondheidsproblemen waar vrouwen vragen over stellen, zoals het hebben van vlekken op het gezicht en andere huidaandoeningen. Is het toegestaan om hen te adviseren om bepaalde natuurlijke groenten en fruit te gebruiken hiervoor? Wetende dat ik hen adviseer om zichzelf enkel en alleen te verfraaien binnenshuis, en dat zij hun schoonheid niet moeten tonen, behalve aan hun echtgenoten en Mahaarim. Is het werk dat ik doe toegestaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de kwestie is zoals je beschrijft, en jij (als vrouw zijnde) te maken hebt met vrouwen en zaken bespreekt die gunstig voor hen zijn, dan is daar helemaal niets mis mee. Het is juist te hopen dat je beloond zult worden voor het uitnodigen van mensen naar Allah en het verspreiden van het goede onder de mensen.

Er is niets mis met het gebruik van groenten en fruit om een aantal huidproblemen te behandelen, zolang dit niet op een buitensporige wijze gebeurt.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd: “Sommige van mijn vrienden gebruiken eieren, honing en melk om sproeten op het gezicht te behandelen. Is het toegestaan voor hen om dat te doen?”

Hij antwoordde: “Het is algemeen bekend dat het hier gaat om voedingsmiddelen die Allah heeft geschapen om het lichaam mee te voeden. Als iemand het nodig acht om ze te gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld als geneesmiddel, dan is daar niets mis mee. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die alles wat zich op aarde bevindt voor jullie heeft geschapen…”

(Soerat al-Baqarah: 29)

De zinsnede “…voor jullie…” omvat alle vormen van gunstig gebruik, want er is niets wat aangeeft dat het Haraam is.

Is het gebruik voor verfraaiingsdoeleinden, dan kunnen we zeggen dat er andere stoffen zijn die gebruikt kunnen worden voor verfraaiing, en het is beter om die te gebruiken.

Opgemerkt moet worden dat er niets mis is met het verfraaien van jezelf. Allah is mooi en houdt van schoonheid. Maar het overdrijven daarin, in zoverre dat het de grootste zorg van een persoon wordt en hij veel van zijn andere religieuze en wereldse belangen daardoor verwaarloost, is iets wat ongepast is. Het is namelijk een vorm van buitensporigheid, en Allah houdt niet van buitensporigheid.”

(Fataawa al-Mar’ah, blz. 238)

Het feit dat deze voorschriften gebruikt kunnen worden door mensen die hun schoonheid bewust willen vertonen, doet er niet toe zolang jij de intentie hebt om het degenen bij te brengen die deze zaken op toegestane manieren zullen gebruiken.

Je moet altijd onthouden dat een vrouw haar schoonheid alleen in haar huis zou moeten tonen, in het bijzijn van haar echtgenoot en Mahaarim.

Moge Allah ons en jou helpen in het doen van wat Hij liefheeft en wat Hem behaagt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com