Is het bedekken van de enkels met textiel verboden?

23753
Vraag:
Ik weet dat Isbaal1 voor de mannen verboden is. Kunnen we uit de volgende overlevering opmaken dat het bedekken van de enkels met textiel wel is toegestaan? “Het gedeelte onder de enkels dat bedekt wordt door het gewaad zal (op de Dag der Opstanding) bestraft worden met het Vuur.” Hoe kunnen we deze overlevering en de overlevering “De enkels hebben geen recht op het gewaad” in overeenstemming met elkaar brengen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De letterlijke betekenis van de overleveringen duidt erop dat het is toegestaan om het gewaad tot je enkels te laten lopen. Ook kunnen we hieruit opmaken dat het bedekken van de enkels met textiel is toegestaan. Hier is geen sprake van het overschrijden van de toegestane norm (Isbaal); het verbod op het laten zakken van de kleding tot onder de enkels.
Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het gedeelte onder de enkels dat bedekt wordt door het gewaad zal (op de Dag der Opstanding) bestraft worden met het Vuur.”
(al-Boekhaari)
Anas overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het onderkleed is tot aan de helft van het scheenbeen en(/of) tot de enkels. Wat dit overschrijdt is niet goed.”
(Ahmad, authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)
Ook kunnen we uit de woorden van de geleerden over Isbaal concluderen dat het bedekken van de enkels is toegestaan.
Al-Khattaabi zegt: “Dus wat de enkels overschrijdt, zal uit boetedoening worden bestraft.”
(Fath ul-Baarie, boekdeel 10, blz. 257)
De Permanente Commissie voor het geven van Fatwa’s zei hierover: “Het dragen van kleding, die tot onder de enkels reikt, is verboden.”
(Fataawaa Ladjnat ud-Daa’imah: boekdeel 7, blz. 374)
Sheikh ibn Baaz zei: “Isbaal is verboden en verwerpelijk. (Isbaal) is datgene wat de enkels overschrijdt.”
(Madjmoec ul-Fataawaa ibn Baaz, boekdeel 6, blz. 383)
Aan Sheikh ibn al-cOethaymien werd de volgende vraag voorgelegd: “Is er sprake van Isbaal als het gewaad tot aan de enkels reikt?” Hij antwoordde hierop: “Het gewaad, de broek, de shirt of (andere) kledij dat tot op de enkels doorloopt, wordt niet als Isbaal beschouwd. Isbaal is hetgeen dat onder de enkels valt. Zoals de volgende overlevering ons vertelt: “Het gedeelte onder de enkels dat bedekt wordt door het gewaad zal (op de Dag der Opstanding) bestraft worden met het Vuur.”
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, nummer 151, vraag 11)
Wat betreft de overlevering van Hoedhayfah ibn ul-Yamaan: “De Profeet (vrede zij met hem) greep zijn scheenbeen en zei: ,,Dit is de plaats voor het gewaad. Als je niet wil, dan tot aan je enkels. Als je dat ook niet wil, (weet dan dat) de enkels geen recht hebben op het gewaad.”
(Tirmidhi: 1783, authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)
Deze overlevering is ook in andere bewoordingen verhaald, zoals: “Het gewaad heeft geen recht op (plaatsen) voorbij de enkels.”
(Ahmad: 38-279, ook te vinden in Silsilaat us-Sahiehah van Sheikh al-Albaanie: 1765)
Deze overleveringen kunnen als volgt in overeenstemming worden gebracht met andere overleveringen over dit onderwerp:
Al-Haafidh al-cIraaqie zei: “De enkels hebben geen recht op het gewaad” impliceert dat het verboden is om de kleding tot je enkels te laten zakken. De overlevering van al-Boekhaari “Het gedeelte onder de enkels dat bedekt wordt door het gewaad zal bestraft worden met het Vuur” verduidelijktdat het verbod ligt in het laten zakken van de kleding tot onder de enkels.”
(o.a. in Sharh Shamaa’il at-Tirmidhi)
Sheikh al-Islaam zei: “Voor wat betreft de enkels; een aantal van onze vrienden (de geleerden van dezelfde wetschool) heeft hierover gezegd dat het toegestaan is om de kleding te laten zakken tot de enkels. Het verbod ligt in het laten zakken van de kleding tot onder de enkels. Zo zei Ahmad (ibn Hanbal): “Het gedeelte (van de kleding) onder de enkels bevindt zich in het Vuur.”
Ibn Harb zei: “Ik vroeg Aboe cAbdillaah over het lange gewaad.” Hij zei: “Als het de grond maar niet raakt.”
En Allah weet het beter.
Islamqa.com
1. Isbaal: Het overschrijden van de toegestane lengte van de kleding.