Is het toegestaan om een leren jack te dragen?

18403

Vraag:

Is het toegestaan om een leren jack te dragen?

Antwoord:

Als het hier om leer gaat dat gelooid en afkomstig is van dieren die wij mogen eten na het slachten ervan, dan is dit toegestaan. Gaat het echter om leer dat afkomstig is van dieren die wij niet mogen eten zoals varkens, dan moet ik zeggen dat er meningsverschil bestaat tussen de geleerden over het feit of dit leer na een looiproces als rein kan worden beschouwd. En het is mijns inziens beter om het niet te gebruiken.

Sheich Ibnoe cOethaymien