Koehl als versiering alleen voor echtgenoten

13695

Vraag:

Veel vrouwen maken hun ogen op met Koehl (oogpotlood). Wanneer ik hun vertel dat het dragen ervan als versiering Haraam is, dan zeggen zij dat het Soennah is. Klopt dat?

Antwoord:

Het gebruiken van Koehl wordt voorgeschreven in de Islam. Het is echter niet toegestaan voor een vrouw om haar versieringen – of dit nou door middel van Koehl is of op een andere manier – te tonen aan iemand anders dan haar man of Mahram. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten…”

(Soerat an-Noer: 31)

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 17, blz. 128)