Korte kleding in het bijzijn van ouders

17995

Vraag:

Lange tijd wist ik niet dat ik mij bescheiden diende te kleden in het bijzijn van mijn ouders. Ik bedekte mezelf als ik naar buiten ging, maar als ik alleen met mijn ouders thuis was droeg ik broeken en korte topjes. Echter heb ik onlangs vernomen dat ik geen strakke kleding moet dragen in het bijzijn van hen. Omdat ik mij hier lange tijd niet van bewust ben geweest, heb ik alleen deze broeken en topjes aan gehad. Dit is het enige wat ik heb. Ik heb wel wat bescheiden kleding tot mijn beschikking, alleen laten mijn ouders mij dit niet dragen op sommige momenten, zoals tijdens het eten. En dus heb ik geen andere keuze en trek ik de topjes en broeken aan. Ik ben van plan om langere kleding te kopen die tot aan mijn knieën vallen, maar ik ben volledig afhankelijk van mijn ouders en kan dus niet direct andere kleding aanschaffen. Ik heb nu de volgende vraag. Is het toegestaan voor mij om de broeken en topjes te dragen in het bijzijn van mijn ouders uit noodzaak, totdat ik in staat ben om geschiktere kleding aan te schaffen? Indien dit is toegestaan, dien ik mijn ouders dan zoveel mogelijk te mijden als ik dergelijke kleding draag? Dit is erg lastig omdat we samen wonen en ik zou mezelf dan regelmatig moeten opsluiten in mijn slaapkamer. Ik hoop dat u mijn vraag spoedig kunt beantwoorden, omdat ik dringend behoefte heb aan uw advies.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat goed gedrag tegenover de ouders, hen eren en vriendelijk behandelen, goede daden zijn waar een persoon voor zal worden beloond in deze wereld en in het Hiernamaals. Echter, mag men hen niet gehoorzamen als het gaat om een zaak die ongehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) inhoudt. Men dient hen niet te plezieren en daarmee de Woede en Toorn van Allah over zich af te roepen en tegen Zijn Bevel en het bevel van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) in te gaan.

Als het gaat om kleding die een vrouw dient te dragen in aanwezigheid van een andere vrouw, dan houdt dit in dat zij het gebied tussen de handen en de enkels moet bedekken.

Echter, als een vrouw haar kleding omhoog moet hijsen vanwege werk of iets anders, dan kan zij dit doen tot aan haar knieën. Als zij haar mouwen moet opstropen, dan kan zij dit doen tot aan haar ellebogen. Maar zij dient dit alleen te doen als hier een noodzaak voor is. En dit moet niet haar normale manier van kleden zijn.

Het is toegestaan voor een vrouw om datgene te bedekken in het bijzijn van haar Mahaarim wat zij mag verhullen in het bijzijn van andere vrouwen. Zo mag zij haar hoofd, nek, voeten, handen, onderarmen en benen laten zien. Desondanks moet haar kleding niet korter zijn en tot haar knieën of hoger laten uitvallen. Zij mag alleen datgene onthullen wat normaal gesproken onbedekt is van haar onderbenen, voeten en dergelijke.

Zij dient geen strakke kleding te dragen die haar vormen en cAwrah tonen of haar charmes laat zien. Zelfs als dit in aanwezigheid is van haar Mahaarim. Zij mag dit alleen doen in aanwezigheid van haar man. Wij adviseren de vraagsteller, gezien de genoemde omstandigheden, het volgende te doen:

–       Zij moet proberen de Islamitische regels aan haar ouders uit te leggen op een gepaste en duidelijke manier. Zij kan de Shariecah-bewijzen en de uitspraken van geleerden benoemen. Zij kan dit doen door beschikbare middelen te gebruiken zoals video's, lezingen, boeken, fatwa’s die gepubliceerd zijn op betrouwbare websites en dergelijke.

–       Zij moet deze zaak op een uiterst vriendelijke manier met wijsheid en geduld aanpakken. Zelfs als dit enige moeilijkheden en druk met zich mee brengt.

–       Zij dient haar best doen bij het uitleggen van de wijsheid achter bescheidenheid. En hoe belangrijk dit is, zelfs thuis met haar ouders. Zij kan daarmee de schoonheid van de leerstellingen van de Islam benadrukken. Dit zodat haar ouders de Goddelijke wijsheid erachter begrijpen.

–       Zij moet haar ouders uitleggen dat wat zij probeert te doen, te maken heeft met de basisprincipes van het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Het is niet de bedoeling zaken te bemoeilijken voor zichzelf of haar ouders boos te maken.

–       Zij moet veel smeekbedes verrichten, zich tot Allah wenden en Hem te vragen om haar ouders te leiden, het kwaad en ergernis van haar af te wenden en haar in staat te stellen datgene te doen waar Hij van houdt en wat Hem behaagt.

–       Tenslotte denken we dat de vraagsteller haar best moet doen om haar inkomsten zoveel mogelijk op te sparen, zodat zij daarmee kleding kan kopen die haar kunnen helpen zich thuis te bedekken. Zij hoeft niet haar volledige garderobe aan te passen. Zij kan zich in het begin nog vasthouden aan datgene wat absoluut noodzakelijk is.

Ook zal zij kleding moeten hebben waarin zij bidt. Deze kan zij meteen aandoen als haar Mahaarim aanwezig zijn, als zij iets aan heeft wat niet geschikt is.

Tenslotte zal zij in alles moeten streven naar het vrezen van Allah, de Verhevene, en het nakomen van de verplichtingen jegens Hem. Dit door zoveel mogelijk dingen te doen die Hem behagen, en na te laten wat Zijn Woede oproept en wat Hij verboden heeft. Allah belast geen ziel boven haar vermogen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com