Mag een man een platinaring dragen?

12264

Vraag:

Mag een man een platinaring dragen?

Vraag ontvangen op 28 december 2004

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Dit mag onder de volgende twee voorwaarden. Ten eerste, dat er geen sprake is van verkwisting, wanneer hij dit zich niet kan veroorloven. Ten tweede, dat dit geen aanleiding tot fitnah onder de mensen is. Dit omdat de oorsprong van kleding is dat alles toegestaan is, behalve wat verboden is zoals een gouden ring voor de man.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien