Mag een vrouw korte kleding dragen?

19589

Vraag:

Is het toegestaan korte kleding te dragen als iemand helemaal alleen is? Ik ben een bekeerde moslima die ernaar streeft zich volledig te bedekken wanneer dit moet. Maar als ik alleen thuis ben (met de ramen en deuren dicht) loop ik soms rond in mijn ondergoed. Echter alleen als er niemand anders thuis is. Is dit toegestaan volgens de Koran en Soennah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst prijzen wij Allah, de Verhevene, dat Hij jou geleid heeft naar de Islam. En jou in staat stelt het pad ervan te volgen en vast te houden aan de sublieme regels en leringen. Wij vragen Allah om ons en jou standvastig te maken in het volgens van Zijn Religie.

Er is voor een vrouw niets op tegen om willekeurige kleding te dragen in haar huis welke normaal zijn om thuis te dragen, zolang zij er zeker van is dat zij niet gezien wordt door mannen en hen niet plotseling tegenkomt op de plek waar zij is.

Als een niet-Mahram man is aanwezig is in het bijzijn van de vrouw, binnen of buiten haar huis, dan is zij verplicht Islamitisch correcte kleding te dragen. Hieronder vallen de hoofddoek en de abaya waarmee zij haar gehele lichaam bedekt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer jullie hun (d.w.z. de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraag hun dan van achter een afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten.”

(Soerat al-Ahzaab: 53)

“O Profeet (Mohammed), zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters e de echtgenotes van de gelovigen dat zij hun djilbabs over zich heen dienen te laten hangen. Dat is beter, zodat zij herkend zullen worden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Genadevol.”

(Soerat al-Ahzaab: 59)

(Zie ‘Hiraasat ul-Fadielah’ blz. 25 van Sheikh Bakr Aboe Zayd)

Wat betreft de grenzen aan wat een vrouw in haar huis kan dragen in bijzijn van haar kinderen en Mahrams of in het bijzijn van andere vrouwen, verwijzen we je naar andere fatwa’s.

En Allah weet het best.

Islamqa.com