Nepwimpers dragen

65989

Vraag:

Is het toegestaan voor een vrouw om nepwimpers te dragen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is Haraam voor een vrouw om valse wimpers te gebruiken, omdat dit valt onder de categorie haarextensies. En de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vervloekte degenen die dat doen.

Asmaa’ bintoe abie Bakr zei: “Een vrouw kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, ik heb een dochter die onlangs getrouwd is, en ze leed aan de mazelen en haar haar viel uit. Mag ik haar haarextensies geven?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft degene die haarextensies inzet en degene die dat laat doen vervloekt.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

cAa’ishah verhaalde dat een meisje van de Ansaar trouwde, waarna ze ziek werd en haar haren uitvielen. Ze wilden haar haarextensies geven, dus vroegen ze de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) daarover. Waarop hij (vrede zij met hem) vervloekte degene die haarextensies inbrengt en degene die dat laat doen.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “Degene die haarextensies inzet is degene die het andere haar toevoegt aan het haar van de vrouw. Degenen die dat laat doen is de vrouw die iemand anders vraagt om dat voor haar te doen. Deze overleveringen laten duidelijk zien dat het inbrengen van haarextensies Haraam is. En degene die haarextensies inzet en degene die dat laat doen, zijn beiden in algemene termen vervloekt. Dit is de meest correcte mening.”

Valse wimpers vallen onder dezelfde categorie, omdat de echte wimpers worden verlengd met de valse. Bovendien hebben sommige artsen gezegd dat valse wimpers kunnen leiden tot chronische allergieën in de huid en de ogen, infectie in de oogleden en dat de wimpers uitvallen. Het gebruik ervan is dus schadelijk en de Wetgever (Allah) verbiedt dat, zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er dient geen schade aangebracht te worden en er dient geen schade veroorzaakt te worden.”

(Zienat ul-Mar’ah bayn at-Tibbi wash-Sharci, blz. 33)

De moslimvrouw moet er rekening mee houden dat het te veel aandacht besteden aan dergelijke zaken een soort buitensporigheid in vrije tijd en luxe kan zijn. Het is daarnaast ook een verspilling van tijd en geld, welke zij beter kan gebruiken voor iets dat nuttiger is voor de moslims. Vooral tegenwoordig, aangezien de mensen minder gedreven zijn om goede daden te verrichten en vrouwen afgeleid worden van hun hoofdtaak, namelijk het opvoeden van de volgende generatie. In plaats daarvan besteden zij juist te veel aandacht aan dergelijke zaken.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com