Problemen bij het dragen van Hidjaab

6452

Vraag:

Mijn probleem is dat ik recent ben begonnen met het dragen van de Hidjaab. Ik woon in een kleine stad en slechts weinig vrouwen dragen het. Ik ben Afro-Amerikaanse en ben onlangs tot de Islam bekeerd. Mijn man is Pakistaans en wij zijn nu vier jaar getrouwd. Het lijkt erop dat hij het feit dat ik de Hidjaab draag niet leuk vindt. Hij wil niet met mij naar buiten als ik het draag. Ik weet niet wat ik moet doen. Het is erg moeilijk voor mij om het te dragen. Maar het is iets waarvan ik weet dat ik het moet doen, want we dienen allen ons eigen pad naar het Paradijs te bewandelen. Moet ik een scheiding overwegen? Mijn religie is belangrijk voor mij. Mijn man bidt slechts op vrijdag in de moskee en ik ben constant bezig met mijn Islam. Dit probleem zorgt ervoor dat ik veel huil.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste willen wij u feliciteren dat u door Allah bent geleid om de Islam te omarmen. De ware en laatste religie. Ik vraag Allah om u en ons te helpen standvastig te zijn in het vasthouden eraan tot we komen te overlijden.

Ik geef u de blijde boodschap door van de woorden die de Profeet (vrede zij met hem) zei tegen de metgezellen, zeggende: “Er komt een tijd wanneer geduld vereist is voor degene die (de Islam)naleeft, en hij zal de beloning hebben van vijftig van jullie.” Zij zeiden: “Van hen?” Hij zei: “Nee, van jullie.”

(Ibn Nasr;
geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in as-Silsilat us-Sahiehah)

Probeer om voordat jij denkt aan een scheiding, de rol van een Daaciyah (uitnodiger) op je te nemen door jouw man en degenen in jouw omgeving uit te nodigen naar de Islam. Dit zal anderen van nut zijn en jou helpen om standvastig te blijven. Jij hebt daarin een voorbeeld van vrome gelovige vrouwen zoals Oem ul-Moe'minien (de moeder der gelovigen) Khadiedjah (moge Allah tevreden met haar zijn). Zij vervulde een grote rol en zorgde ervoor dat het hart van de Profeet (vrede zij met hem) standvastig bleef toen hij zijn missie begon. Telkens als hij haar benoemde nadat zij stierf, prees hij haar in hartstochtelijke bewoordingen zoals is overgeleverd door cAai'shah (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) benoemde Khadiedjah op een dag, en hij prees haar zeer.”

(Ahmad;
geclassificeerd als Hasan door al-Haythamie in al-Madjmac)

Een ander voorbeeld is Oem Soelaym (moge Allah tevreden met haar zijn). Aboe Talhah (die op dat moment nog geen moslim was) vroeg haar ten huwelijk en zij zei: “Bij Allah, o Aboe Talhah, een man zoals jij zou niet geweigerd moeten worden. Maar jij bent een ongelovige man en ik ben een moslimvrouw. Het is niet toegestaan voor mij om met jou te trouwen. Maar als jij moslim wordt, dan wordt dat mijn Mahr (bruidsschat).” Waarna hij moslim werd en dit haar bruidsschat was.

(an-Nasaa’ie;
geclassificeerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie)

Begin dus jouw man uit te nodigen naar de Islam en hem met elke manier die er is te overtuigen om de Islam aan te hangen en de verplichtingen ervan na te komen. Zoals het gebed, het dragen van de Hidjaab, etc. Vooral omdat hij al moslim is. Het uitnodigen van de echtgenoot is één van de wegen die leiden naar het Paradijs.

Ik hoop dat Allah jouw echtgenoot zal leiden middels jouw oprechte advies. Verricht ook veel smeekgebeden voor hem. Als je na een tijd geen verbetering ziet, of als je denkt dat je in staat bent om een persoon te vinden om te trouwen die beter is dan je huidige partner, denk dan aan een scheiding.

Wees zelf geduldig in het dragen van de Hidjaab, ook al kan het moeilijk zijn. Hoeveel hebben onze voorbeelden, de mannelijke en vrouwelijke de metgezellen, omwille van Allah geleden? Wij lijden slechts een fractie van hoe zij hebben geleden. Dit is het pad naar de Paradijs. De Hel is omringd met bekoringen en verlangens en het Paradijs is omringd met moeilijkheden.

Weet dat de Hidjaab alleen moeilijk voor je is, omdat het nieuw voor je is. Als jij geduldig bent en geloof hebt, dan zal deze moeilijkheid vervagen, met de Wil van Allah. Het zal makkelijk voor je worden en je zal je comfortabel voelen bij het dragen van de Hidjaab. Als jij de beloning voor ogen hebt, dan zullen de moeilijkheden vergemakkelijkt worden.

Het feit dat jij de Hidjaab draagt, ondanks dat je het moeilijk vindt, is een teken dat jouw geloof sterk is.

Ik vraag Allah om ons en jou standvastig te maken in het vasthouden aan de religie.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com