Schoonheidsproducten met alcohol

11363

Vraag:

Is het toegestaan om gebruik te maken van schoonheidsproducten waar alcohol in zit, zoals crème voor de huid?

Antwoord:

Het verdient de voorkeur om het zekere voor het onzekere te nemen en dit soort schoonheidsproducten waar alcohol in zit te mijden. Dit omdat er een bekend meningsverschil bestaat over of bedwelmende middelen wel of niet onrein zijn. Is men echter noodgedwongen tot het gebruiken hiervan en gaat het hier om een kleine percentage alcohol, dan is er Inshaa’ Allaah niets op tegen.

Sheikh Abdoel-Kariem al-Khoedayr