Teksten en afbeeldingen op kleding

20000

Vraag:

Wij merken dat veel mensen kleding dragen die religieus onverantwoord zijn. In de meeste gevallen gaat het om kledingstukken met teksten of afbeeldingen daarop die in strijd zijn met het Islamitische geloof. Wat is uw advies aan hen?

Antwoord:

Voor afbeeldingen, plaatjes en afdrukken van levende wezens die op kleren van volwassenen of kinderen staan, geldt een verbod. Dit geldt ook voor kleren waar teksten op geschreven staan zoals ‘Ik ben een boeddhist’, ‘ik ben een atheïst’, ‘ik ben een christen’ of andere heidense teksten. Hetzelfde geldt ook voor teksten die vunzig en onzedelijk gedrag aanmoedigen.

Dit soort kleding moet een moslim boycotten en niet kopen. Het is vreemd om te zien dat een moslimjongen of –meisje kleding draagt met teksten die indruisen tegen zijn of haar geloofsovertuiging. Degene die zoiets doet propageert – bewust of onbewust – valsheid en onzedelijk gedrag. Ook heeft deze persoon geen respect voor zijn eigen geloof en overtuiging.

Team al-Yaqeen