Twee of meer piercings in elk oor

54019

Vraag:

Is het toegestaan voor een vrouw om twee piercings in elk oor te hebben?

Antwoord:

Ik vrees dat het overdreven is wanneer een vrouw meer oorbellen aan haar oren draagt dan gewoonlijk is. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij elk gebed, en eet en drink, en overdrijf niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.”

(Soerat al-cAraaf: 31)

Als het hebben van twee piercings in elk oor de algemene norm is voor een vrouw, dan is daar niets mis mee. Echter, wanneer dit niet de algemene norm is, dan wordt dit als slecht en overdreven beschouwd. Een vrouw kan bij wijze van spreken dit jaar twee piercings (in elk oor) hebben, en het jaar daarop drie en vier piercings (in elk oor) nemen, totdat ze uiteindelijk hun hele oor vol piercen. Dit is niet ver gezocht, gezien de trend dat vrouwen elkaar (vaak) nadoen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Iclaam ul-Moecassirien bi Fataawa Ibn ul-cOethaymien, blz. 390-391)